Harmonogram separovaného zberu na rok 2018 • „Šuriansky jarmok“ sa bude konať 21. a 22. septembra 2018 • „Šurianske hody“ sa budú konať 28. októbra 2018 • „Mikulášske trhy“sa budú konať 6. decembra 2018 • Šurany Olympiáda DSSPovinné zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok
Primátor

Vážení návštevníci,

9.december 2014 bol v Šuranoch dňom, ktorým skončilo volebné obdobie 2010 – 2014 a zároveň dňom, ktorým začalo volebné obdobie 2014 – 2018. Vedenie mesta prevzali nové orgány mesta – mestské zastupiteľstvo a primátor mesta na ustanovujúcej schôdzi mestského zastupiteľstva. Novozvolení poslanci a primátor zložili zákonom predpísaný sľub a ujali sa výkonu svojho mandátu.Preto dovoľte, aby som Vás ako novozvolený primátor mesta, privítal na stránkach mesta Šurany. zobraziť celý príhovor

Ing. Marek Oremus

primátor mesta

Kontakt:
Mestský úrad Šurany
Ul. Námestie hrdinov č. 1
942 01 Šurany
email: msu @ surany.sk
č.tel. 035 / 6500105

Telefónny zoznam

Aktuálne zo života mesta

Revitalizácia ulice M.R.Štefánika

Pripravované udalosti

Erb Surany

sólisti Donského kozáckeho chóru
23. 2. 2018 o 18. hod.
Synagóga Šurany

Erb Surany

OLDIES party
24. 2. 2018 o 21.00 hod.
Spoločenská hala Šurany

Erb Surany

Čo vieš o Šuranoch
28. 2. 2018 o 10. hod.
Spoločenská hala Šurany

Erb Surany

Miro Jaroš
18. 4. 2018 o 16. hod.
Spoločenský dom Šurany

Erb Surany

9. Požitavská výstava vín
7. 4. 2018 o 17.30 hod.
Spoločenská hala Šurany

Stalo sa

Na OA sa konalo krajské kolo SIP

Na OA sa konalo krajské kolo SIP

Publikované dňa 19.02.2018

Karneval v MŠ Mostná

Karneval v MŠ Mostná

Publikované dňa 19.02.2018

Fašiangová zábava

Fašiangová zábava

Publikované dňa 19.02.2018

Ochutnávka destilátov

Ochutnávka destilátov

Publikované dňa 16.02.2018

Karatisti s kompletnou medailovou zbierkou

Karatisti s kompletnou medailovou zbierkou

Publikované dňa 15.02.2018

Šurianske deti ako moderní ilustrátori

Šurianske deti ako moderní ilustrátori

Publikované dňa 29.01.2018Úradná tabuľa

23.02.2018 Oznámenie o začatí konania o výrube č.497/2018
23.02.2018 Oznámenie o začatí konania o výrube č.496/2018
21.02.2018 Pozvánka na XXX. riadne zasadanie MsZ Šurany - 01.03.2018
20.02.2018 Oznámenie o začatí stavebného konania č.2017/1077-04-NE
19.02.2018 Oznámenie o začatí konania o výrube č.457/2018
19.02.2018 Oznámenie o začatí konania o výrube č.446/2018
19.02.2018 Oznámenie o začatí konania o výrube č.433/2018
19.02.2018 Návrh zámennej zmluvy
19.02.2018 Program odpadového hosp. NK 2016-2020
19.02.2018 Oznámenie o strategickom dokumente NSK 2014-2020
19.02.2018 Rozhodnutie - výrub drevín
13.02.2018 Návrh na zámenu nehnuteľností podľa osobitného zreteľa medzi mestom Šurany a TYCHÉ, s.r.o.
08.02.2018 Záverečné stanovisko k územ. plánu Lipová
05.02.2018 Tlačivá - Šuriansky jarmok, Šurianske hody a Mikuláške trhy
12.12.2017 Informácia o výskyte vysoko patogénnej vtáčej chrípky vo svete a v členských štátoch EÚ
12.12.2017 Výsledok vybavenia petície
06.11.2017 Výsledky hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov v meste Šurany- poslanci zastupiteľstva NSK
06.11.2017 Výsledky hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov v meste Šurany- predseda NSK
09.10.2017 Systém nakladania s KO vrátane triedeného zberu v zmysle ust. par. 81 ods. 7 písm. h) zákona o odpadoch
18.05.2017 Zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k 31.12.2016
20.04.2017 Oznam o spoplatnenom parkovaní
11.04.2017 Pravidlá kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Šurany
05.04.2017 Vyjadrenie Mestskej polície Šurany k parkovacím miestam v centre mesta
17.02.2017 ÚZEMNÝ PLÁN MESTA ŠURANY
11.10.2016 PHSR NSK 2016 - 2022 - záver. stanovisko
16.08.2016 Výzva č.695/2016 - výrub drevín
25.07.2016 PHSR Nitrianskeho sam. kraja 2016 - 2022
08.07.2016 Oznam SPP distribúcia
08.07.2016 Zákaz vylepovania plagátov na autobusových zastávkach
20.06.2016 Oznam - zatvorenie zberového dvora
10.05.2016 Upozornenie občanov mesta Šurany
10.05.2016 Prieskum environmentálnej záťaže - Závery
16.12.2015 PHSR mesta Šurany 2015-2020

Rozhlasové relácie

► Športové kluby v meste

vlajka
Online tlmocnik Radio Max Cestovne poriadky
Dôležité telefónne čísla Rozpis lekárenskej pohotovostnej služby
Záchranná služba155, 112 Mestská poliklinika035 6500 884
Hasiči150 Mestská lekáreň Šurany, s.r.o.035 6421 903
Polícia158 Lekáreň TILIA pharm, s.r.o.035 6402 886
Mestská polícia035 6500 100
0905 225 026
Lekáreň Laudanum035 6501 522
Obvodné odd.
Policajného zboru
035 6500 940 Lekáreň Zdravie035 6503 172
Lekáreň U milosrdného srdca035 6500 083