Primátor

Vážení návštevníci,

9.december 2014 bol v Šuranoch dňom, ktorým skončilo volebné obdobie 2010 – 2014 a zároveň dňom, ktorým začalo volebné obdobie 2014 – 2018. Vedenie mesta prevzali nové orgány mesta – mestské zastupiteľstvo a primátor mesta na ustanovujúcej schôdzi mestského zastupiteľstva. Novozvolení poslanci a primátor zložili zákonom predpísaný sľub a ujali sa výkonu svojho mandátu.Preto dovoľte, aby som Vás ako novozvolený primátor mesta, privítal na stránkach mesta Šurany. zobraziť celý príhovor

Ing. Marek Oremus

primátor mesta

Kontakt:
Mestský úrad Šurany
Ul. Námestie hrdinov č. 1
942 01 Šurany
email: msu @ surany.sk
č.tel. 035 / 6500105

Telefónny zoznam

Aktuálne zo života mesta

Pripravované kultúrno-spoločenské a športové podujatia

Erb Surany

Kalendárium 2014

Prehľad podujatí
pre rok 2014

Erb Surany

VŠETKO, ČO MÁM

fotografie Miroslava Majerčíka
synagóga Šurany

Erb Surany

Chvíľa času

fotovýstava Renáta Kozlíková

Úradná tabuľa

17.12.2014 OZNAM o predaji rybárskych lístkov na rok 2015
12.12.2014 Okrsky na konanie referenda 2015
12.12.2014 Dodatok č. 1 k VZN mesta Šurany č. 3/2011
12.12.2014 VZN mesta Šurany č. 5/2014 o miestnych daniach
12.12.2014 Rozpočet mesta Šurany na roky 2015 - 2017
10.12.2014 Uznesenie z I. riadneho MsZ Šurany - 09.12.2014
01.12.2014 Správa o hodnotení UP - Oznám. o verejnom prerokov
28.11.2014 Oznámenie Správa o hodnotení UP
28.11.2014 Správa o hodnotení UP
24.11.2014 Návrh rozpočtu mesta Šurany na r. 2015-2017
24.11.2014 Návh Dodatku č.1 k VZN č.3/2011
24.11.2014 Návrh VZN č.5/2014 o miestnych daniach
18.11.2014 Rozsah hodnotenia ZORAX
16.11.2014 Zápisnica o výsledku volieb v meste Šurany
11.11.2014 Prerokovávanie konceptu UPN Šurany
22.10.2014 Stanovisko k zámeru spoločnosti ZORAX spol. s r.o.
08.10.2014 Výsledok výb. konania na riad. ZŠ Bernolákova
08.10.2014 Výsledok výberového konania - riad. CVČ
08.10.2014 Kúpna zmluva č.7-2014
02.10.2014 Vyhlásenie kandidatúry pre komunálne voľby 2014
30.09.2014 Volebné obvody pre komunálne voľby 2014
24.09.2014 Oznámenie o výsledku výberového konania
10.09.2014 Oznámenie o začatí konania o výrube
14.08.2014 Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa MSP
08.08.2014 Oznámenie o utvorení volebných obvodov
08.08.2014 Oznámenie o počte obyvateľov
07.08.2014 Poradovník na bytové domy
21.07.2014 Zriadenie vecného bremena - OC ZORA
29.05.2014 Plán kontrolnej činnosti - II. polrok 2014
23.05.2014 Výpis z analýzy územia okresu Nové Zámky
23.04.2014 Osadový poriadok - Rybársky kút
13.12.2013 VZN č. 4/2013 o miestnych daniach - schválené
04.12.2012 Zmena prevádzkového času na MsÚ Šurany od 1.1.2013
19.03.2012 ZOZNAM PARKOVACÍCH MIEST
03.10.2011 List predsedu ZMOS-u
23.05.2011 Zásady o spôsobe predaja a prenájmu pozemkov
17.03.2011 List pre občanov od podpredsedu NRSR Roberta Fica
17.01.2011 Centrálny register
29.11.2010 Podrobnejšie výsledky - Komunálne voľby
28.11.2010 Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí
20.09.2010 Výsledky hlasovania v referende - Mesto Šurany
15.03.2010 ÚPN mesta - zadanie
14.09.2009 Nové Zásady o spôsobe predaja a prenájmu pozemkov

Rozhlasové relácie

► Športové kluby v meste

Stalo sa . . .
Vianočné tvorivé dielne v Spoločenskej hale v Šuranoch

Vianočné tvorivé dielne v Spoločenskej hale v Šuranoch

2014-12-16
V predvianočné obdobie patria k Šuranom i Vianočné tvorivé dielne, ktoré sa v histórii mesta uskutočnili už po šiesty krát. Spoločenská hala v Šuranoch sa zaplnila kreatívnymi ľuďmi z celého Slovenska. Pod ich šikovnými rukami akoby zázrakom vyrastali umelecké predmety s vianočnou tematikou. viac


Chvíľa času - výstava fotografií Renáty Kozlíkovej

Chvíľa času - výstava fotografií Renáty Kozlíkovej

2014-12-15
Minigaléria Spoločenskej haly v Šuranoch ponúka do konca januára 2015 výstavu fotografií autorky Renáty Kozlíkovej, ktorá od počiatku svojej pracovnej kariéry venuje všetok svoj tvorivý potenciál kultúrnej činnosti. viac


Talent 2014

Talent 2014

2014-12-12
V Spoločenskom dome sa uskutočnil už 7. ročník talentovej súťaže Talent 2014 organizovaný Mestským kultúrnym strediskom v Šuranoch. Podujatie bolo zamerané na podporu voľnočasových aktivít s cieľom rozvoja schopností, podporujúce aktívny tvorivý prístup k životu a zároveň k systematickému rozvoju osobnosti. viac


Ustanovujúce mestské zastupiteľstvo

Ustanovujúce mestské zastupiteľstvo

2014-12-10
9.12.2014 sa konalo slávnostné ustanovujúce mestské zastupiteľstvo, kde nastupujúci primátor mesta a novozvolení poslanci mestského zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub. viac


Mikulášske trhy v Šuranoch

Mikulášske trhy v Šuranoch

2014-12-09
Po celom roku plnom povinností a každodenných starostí, prichádza čas Vianoc, čas otvárania ľudských sŕdc. Čas radosti, veselosti, lásky, pokoja a mieru . Neodmysliteľne k tomuto sviatku patria v našom meste Mikulášske trhy spojené s príchodom Mikuláša - posla Vianoc viac


Mikulášske posedenie

Mikulášske posedenie

2014-12-05
Dňa 2.12.2014 sa v Kultúrnom zariadení Kostolný Sek stretli členky SZZP, pri príležitosti Mikulášskeho posedenia, pod vedením Viery Veisovej.O kultúrny program sa postarali dievčatá z krúžku pri kultúrnom zariadení Natália Lehocká a Lucia Bihariová. viac


Deň medu a medoviny v Šuranoch

Deň medu a medoviny v Šuranoch

2014-11-20
Základná organizácia Slovenského zväzu včelárov v Šuranoch, MsKS a Stredná odborná škola Šurany zorganizovali dňa 12.11.2014 v Spoločenskej hale Deň medu a medoviny. viac


Výstava fotografií Miroslava Majerčíka

Výstava fotografií Miroslava Majerčíka

2014-11-12
To najlepšie, čo sa podarilo. Tak charakterizuje túto výstavu fotografií sám autor Miroslav Majerčík. Vraví, možno aj s troškou nostalgie, že je to posledný výber z jeho bohatej tvorby, ktorý predstavuje šurianskej verejnosti. Ale dovoľte mi hneď na začiatku povedať, že mu celkom neverím. viac


Slávnostné mestské zastupiteľstvo

Slávnostné mestské zastupiteľstvo

2014-11-06
23. októbra 2014 sa konalo Slávnostné zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šuranoch. viac


Plody jesene

Plody jesene

2014-10-22
Jeseň je obdobím, kedy zbierame plody našej práce v záhradkách a na poliach. Je však aj obdobím života, ktoré nemusí byť až také príjemné, ako ročné obdobie. O oboch sa rozprávali účastníci na podujatí, ktoré sa konalo v Mestskej knižnici M. Matunáka v Šuranoch. viac

vlajka
Odkazy
Cestovne poriadky
Dôležité telefónne čísla
Hasiči150 Záchranná služba155, 112
Polícia158 Mestská polícia035 6500 100
0905 225 026
Obvodné odd. Policajného zboru035 6500 940 Mestská poliklinika035 6500 884
Lekaren U milosrdného srdca035 6500 083 Lekaren Zdravie035 6503 172
Lekáreň Laudanum035 6501 522 Lekáreň TILIA pharm, s.r.o.035 6402 886