Primátor

Vážení spoluobčania, vážení návštevníci, vitajte na stránkach mesta!

Šurany – mesto s dávnou minulosťou, známe priemyselnou, poľnohospodárskou, ale najmä mlynárskou výrobou, s  bohatými kultúrnymi a športovými tradíciami, obklopené krásnou prírodou, lesmi, rozsiahlymi vodnými plochami, riekami, lúkami, úrodnými poliami, romantickými zátišiami. Jeho územie je súčasťou Podunajskej nížiny a Žitavskej doliny.

    Dnes vyše desaťtisícové mesto žije svojím každodenným životom, radosťami i starosťami každého svojho obyvateľa. zobraziť celý príhovor

Imrich Várady

primátor mesta


Aktuálne zo života mesta

Odpredaj Odborného detského liečebného ústavu v obci Trávnica

Pripravované kultúrno-spoločenské a športové podujatia

Erb Surany

Kalendárium 2014

Prehľad podujatí
pre rok 2014

Erb Surany

Minigaléria MsKS pozýva

výstava výtvarných prác
1.4 - 3.5.2014

Erb Surany

Close harmony friends

11. apríl 2014 o 18.00 hod.
v spoločenskej hale

Erb Surany

Veľkonočné tvorivé dieľne

14. 4. 2014
v spoločenskej hale

Erb Surany

5. Požitavská výstava vín

26. 4. 2014
v spoločenskej hale

Erb Surany

Besedy spisovateľov

24.4 - Ružena Smatanová
14.5 - Ružena Scherhauferová
21.5 - Pavel Dvořák

Erb Surany

Mojej matke

5. 5. 2014 o 17.00 hod.
v synagóge

Erb Surany

Literárne Šurany

uzávierka 30. 5. 2014

Úradná tabuľa

14.04.2014 Oznámenie o začatí stav. kon. 2014-433-02-L
09.04.2014 Oznámenie o začatí územného konania 2013-894-03
07.04.2014 Cesta I-64 - Rozsah hodnotenia EIA
31.03.2014 Výsledky voľby prezidenta SR v Šuranoch II. kolo
18.03.2014 5. Požitavská výstava vín
17.03.2014 Výsledky voľby prezidenta SR v Šuranoch I. kolo
13.02.2014 Oznámenie o vydávaní voličských preukazov
30.01.2014 Volebné okrsky
24.01.2014 OVS na predaj pozemku v k.ú. Šurany
03.01.2014 Oznam o predaji Rybárskych lískov na rok 2014.
13.12.2013 VZN č. 4/2013 o miestnych daniach - schválené
13.12.2013 Rozpočet mesta Šurany na roky 2014-2016-schválený
12.09.2013 Prenájom pozemk. k.ú. Kostolný Sek-osobitný zreteľ
28.05.2013 Záverečný účet za rok 2012- schválený
03.04.2013 zmluva o pripojení odberného zariadenia
17.12.2012 Rybárske lístky
14.12.2012 VZN č. 5/2012 o miestnych daniach-schválené
04.12.2012 Zmena prevádzkového času na MsÚ Šurany od 1.1.2013
12.11.2012 VZN č. 3/2012 - schválené
12.11.2012 kúpna zmluva č.5-2012
05.11.2012 Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2013
29.10.2012 Tlačová správa - nadácia Orange
23.10.2012 VZN č. 3/2012 - na pripomienkovanie
15.10.2012 Bankomat - Prima Banka Slovensko, a.s.
12.06.2012 Predaj pozemku ZSE Distribúcia a.s-osobitný zreteľ
19.03.2012 ZOZNAM PARKOVACÍCH MIEST
12.03.2012 Výsledky hlasovania do NR SR v meste Šurany
01.03.2012 Zámer prenájmu majetku Mesta Šurany
10.02.2012 VZN č. 2/2012 o podmienkach prideľovania bytov ... - schválené
16.12.2011 VZN č. 5/2011 - povodňový plán záchranných prác
16.12.2011 Rozpočet mesta Šurany na roky 2012-2014- schválený
16.12.2011 VZN č. 6/2011 o miestnych daniach - schválené
16.11.2011 Zákaz zakladania ohňa
14.11.2011 Výzva na zaplatenie dane a poplatku za KO
20.10.2011 Nedoplatky za KO a za daň z nehnuteľnosti
03.10.2011 List predsedu ZMOS-u
31.05.2011 Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2011
31.05.2011 Kúpna zmluva č. 9/2011
24.05.2011 Kúpna zmluva č.8/2011
23.05.2011 Záverečný účet za rok 2010 - schválený
23.05.2011 Zásady o spôsobe predaja a prenájmu pozemkov
18.05.2011 Národnohospodárska fakulta Ekonomickej niverzity
02.05.2011 Nariadenie vlády SR z 30. marca 2011
17.03.2011 List pre občanov od podpredsedu NRSR Roberta Fica
17.02.2011 VZN mesta Šurany č. 1/2011 - schválené
16.02.2011 vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže
17.01.2011 Centrálny register
19.12.2010 Rozpočet mesta na r. 2011-2013 - schválený
29.11.2010 Podrobnejšie výsledky - Komunálne voľby
28.11.2010 Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí
20.09.2010 Výsledky hlasovania v referende - Mesto Šurany
15.03.2010 ÚPN mesta - zadanie
14.09.2009 Nové Zásady o spôsobe predaja a prenájmu pozemkov

Rozhlasové relácie

► Športové kluby v meste

Stalo sa . . .
Pridajte sa aj Vy!

Pridajte sa aj Vy!

2014-04-11
S príchodom jari sa zvyčajne v domácnostiach a v záhradkách upratuje. V meste je veľa priestranstiev, ktoré „nemajú majiteľa“ a napriek tomu ich využívame všetci. Vadí nám, ak sú neupravené, nevyčistené a zahádzané odpadkami. viac


Andersenčatá zo Šurian  počulo celé Slovensko

Andersenčatá zo Šurian počulo celé Slovensko

2014-04-11
Od roku 2006 sa na Slovensku organizuje jedinečné podujatie, do ktorého sa pravidelne zapája aj Mestská knižnica M. Matunáka v Šuranoch – Noc s Andersenom. Počas nej deti vykonávajú rôzne aktivity súvisiace s knihou, rozprávkou, čítaním a všeličím iným a niektoré majú možnosť spať v knižnici. viac


Deň učiteľov v Šuranoch

Deň učiteľov v Šuranoch

2014-04-04
28. marec je sviatkom všetkých pedagogických zamestnancov. Je spätý s menom učiteľa národov - Komenským, ktorého postoj k poskytnutiu vzdelania ľuďom bez rozdielu rasy a sociálneho postavenia je stále aktuálny. viac


Výročná členská schôdza členov DHZ v Kostolnom Seku

Výročná členská schôdza členov DHZ v Kostolnom Seku

2014-03-31
Dňa 28.marca sa uskutočnilo rokovanie členov DHZ v Kostolnom Seku. Boli prerokované otázky Plánu činnosti za rok 2013 , Plán práce na rok 2014 a Plán hospodárenia na rok 2014 viac


Oslavy oslobodenia mesta

Oslavy oslobodenia mesta

2014-03-31
Tak, ako každoročne koncom marca sme sa stretli v budove mestského úradu, aby sme si pripomenuli oslobodenie nášho mesta Červenou armádou. viac


V marci bolo v knižnici veselo

V marci bolo v knižnici veselo

2014-03-27
I keď knihy a čítanie v súčasnosti nepatria najmä u detí k tým najatraktívnejším aktivitám, v marci im venujú trochu viac pozornosti, ako po iné mesiace. viac


„Svetový deň vody“ v Šuranoch

„Svetový deň vody“ v Šuranoch

2014-03-25
Všetkých Vás srdečne vítam na dnešnom podujatí – k Svetovému dňu vody, ktoré mesto spoločne so Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou pre Vás pripravilo. Je mi cťou v našom meste privítať manažment spoločnosti vedený jej riaditeľom p. Martinom Dananajom viac


Oceňovanie darcov krvi v Šuranoch

Oceňovanie darcov krvi v Šuranoch

2014-03-24
Srdečne Vás vítam v obradnej sieni Mestského úradu v Šuranoch na slávnostnom stretnutí a ocenení darcov krvi - našich spoluobčanov. Darcovstvo krvi je krásnym, humánnym, nezištným a šľachetným činom. Zaslúži si najvyššie morálne uznanie našej spoločnosti viac


Schôdza SČK v Kostolnom seku

Schôdza SČK v Kostolnom seku

2014-03-17
V Kultúrnom zariadení Kostolný Sek sa dňa 9.3.2014 konala schôdza Slovenského červeného kríža, pod vedením Zity Lutišanovej, predsedníčky SČK v Kostolnom Seku, zároveň predsedníčky územného celku v Nových Zámkoch a členky najvyššej rady SČK v Bratislave. viac


Výročná schôdza denného centra seniorov v KS

Výročná schôdza denného centra seniorov v KS

2014-03-17
V Kultúrnom zariadení v Kostolnom Seku sa dňa 11.3.2014 konala výročná schôdza Denného centra seniorov, za prítomnosti primátora mesta Šurany Imricha Váradyho a viceprimátora mesta Šurany Ing. Igora Bartoviča viac

vlajka
Odkazy
Cestovne poriadky
Dôležité telefónne čísla
Hasiči150 Záchranná služba155, 112
Polícia158 Mestská polícia035 6500 100
0905 225 026
Obvodné odd. Policajného zboru035 6500 940 Mestská poliklinika035 6500 884
Lekaren U milosrdného srdca035 6500 083 Lekaren Zdravie035 6503 172
Lekáreň Laudanum035 6501 522 Lekáreň TILIA pharm, s.r.o.035 6402 886