Úradná tabuľa: Návrh VZN č. 3/2017 o financovaní originálnych kompetencií mesta Šurany na úseku školstva


Vlozte spravu

Prílohy:dopredu
Novší oznam
Návrh VZN č. 4/2017 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole
Starší oznam
!!! UPOZORNENIE !!! - veterinárne opatrenia na kontolu chorôb zvierat
dozadu
vlajka
Online tlmocnik Radio Max Cestovne poriadky
Dôležité telefónne čísla Rozpis lekárenskej pohotovostnej služby
Záchranná služba155, 112 Mestská poliklinika035 6500 884
Hasiči150 Mestská lekáreň Šurany, s.r.o.035 6421 903
Polícia158 Lekáreň TILIA pharm, s.r.o.035 6402 886
Mestská polícia035 6500 100
0905 225 026
Lekáreň Laudanum035 6501 522
Obvodné odd.
Policajného zboru
035 6500 940 Lekáreň Zdravie035 6503 172
Lekáreň U milosrdného srdca035 6500 083