Samospráva » Mestské zastupiteľstvo » Volené orgány MsZ


ZVOLENÍ POSLANCI MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA ŠURANY
Volebný obvod č.1

1. Mgr. RAMPAŠEK Dušan

tel: 0918 990 089
email: d.rampasek@gmail.com

2. Ing. TAMAŠOVIČ František

tel: 0918 666 698
email: zastupcaprimatora@surany.sk

3. Mgr. KLIMENT Karol

tel: 0905 841 440
email: kliment@centrum.sk

4. Ing. Mgr. DANIELOVÁ Alžbeta

tel:0903 707 456
email: adaniel33@gmail.com

5. Ing. POLÁK Róbert

tel: 6500 870
email: rpolak31@gmail.com

6. NÉMETH Karol

tel: 0905 327 822
email: okteam@ok-team.sk

7. BARTOVIČ Pavol

tel: 0905 626 382
email: bartovicpalo@gmail.com

8. MUDr. ŠURÁNIOVÁ Ivica

tel: 0908 131 484
email: i.suraniova@gmail.com

9. Ing. BALÁŽ Marcel

tel:0902 990 798
email: balaz.surany@gmail.com

10. VÁRADY Imrich

tel: 0908 990 916

11. Ing. Gálisová Janette

tel: 0911 317 816
email: jgalisova@gmail.com

Volebný obvod č.2

1. KLUČKA Jozef

tel: 0915 500 558
email: klucka.jozef@gmail.com

2. Ing. HATINA František

tel: 0908 783 612
email: f.hatina@gmail.com

Volebný obvod č.3

1. CVIK Pavol

tel: 0911 582 037
email: cvikpali@centrum.sk

2. Ing. HECLOVÁ Andrea

tel: 0911 131 415
email: jenny9595@azet.sk

vlajka
Online tlmocnik Radio Max Cestovne poriadky
Dôležité telefónne čísla Rozpis lekárenskej pohotovostnej služby
Záchranná služba155, 112 Mestská poliklinika035 6500 884
Hasiči150 Mestská lekáreň Šurany, s.r.o.035 6421 903
Polícia158 Lekáreň TILIA pharm, s.r.o.035 6402 886
Mestská polícia035 6500 100
0905 225 026
Lekáreň Laudanum035 6501 522
Obvodné odd.
Policajného zboru
035 6500 940 Lekáreň Zdravie035 6503 172