PRIPRAVUJEME NOVÉ WEB STRÁNKY MESTA ŠURANYPovinné zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávokPRIPRAVUJEME NOVÉ WEB STRÁNKY MESTA ŠURANY

Organizacie » Školstvo


Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šurany
Základná škola, Bernolákova 35, Šurany
- riaditeľ: Mgr. Miroslav Zajíček
- web. stránka: www.zsbersu.edu.sk
- e-mail: zsbernolakova@stonline.sk
- kontakt: 035/ 650 2633
Základná škola, SNP 5, Šurany
- riaditeľka: Mgr. Monika Keméňová
- web. stránka: www.zssnpsu.edu.sk
- e-mail: zs.surany.snp@pobox.sk
- kontakt: 035/ 6500 925
Školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šurany
Materská škola, Mostná 1, 942 01 Šurany
- riaditeľka: Eleonóra Révayová
- kontakt: 035/ 6503 125
- e-mail: msmostna1@gmail.com
- web: www.msmostnasurany.webnode.sk k materskej škole patrí aj elokovaná trieda v Nitrianskom Hrádku
tel: 035/650 2925.
Materská škola, MDŽ 26, 942 01 Šurany
- riaditeľka: Erika Sekanová
- kontakt: 035/ 6501 153
- e-mail: materskaskola.mdz@gmail.com
- web: www.ms-mdz.webnode.sk
Základná umelecká škola, Námestie hrdinov 10, 942 01 Šurany
- riaditeľka: Mgr. Helena Farkasová
- kontakt: 035/ 6503 567
- web: www.zussurany.sk
- e-mail: zussurany@mail.t-com.sk
Centrum voľného času, Na vŕšku 24, 942 01 Šurany
- riaditeľ: Mgr. Ingrid Duláková
- kontakt: 0911 726 808
- e-mail: cvcsurany@gmail.com
- web: www.centrumvolnehocasusurany.skStredné školy v meste Šurany
Obchodná akadémia, Nám. hrdinov č. 7, 942 01 Šurany
- riaditeľka: Ing. Eva Matejíčková
- web. stránka: www.oasurany.sk
- email: sekretariat@oasurany.sk
- kontakt: 035/ 6500 859
Gymnázium, Bernolákova 37, 942 01 Šurany
- riaditeľ: Ing. Alžbeta Danielová
- web. stránka: www.gymsu.edu.sk
- e-mail: skola@gymsu.edu.sk
- kontakt: 035/ 6500 824
Stredná odborná škola technická, Nitrianska 61, Šurany
- riaditeľ: Ing. František Tamašovič
- web. stránka: www.sostsurany.edupage.org
- kontakt: 035/ 6500 865
Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Hviezdoslavova 55, Šurany
- riaditeľ: Ing. Róbert Polák
- web. stránka: http://zss-surany.edupage.org
- e-mail: zss-surany@mail.t-com.sk
- kontakt: 035/ 6500871
Cirkevná ZŠ
Cirkevná základná škola Žofie Bosniakovej,Námestie Hrdinov 6, 942 01 Šurany
- riaditeľ: PaedDr. Monika Svitačová
- web. stránka: http://www.czssurany.sk
- e-mail: cirkevna.zs@stonline.sk
- kontakt: 035/650 09 50
Špeciálna základná škola Šurany
Špeciálna základná škola, Jesenského 13, 942 01 Šurany
- riaditeľka: Mgr. Zuzana Lencsésová
- web.stránka: speczssurany.edupage.org
- e-mail: spec.zs.surany@gmail.com
- kontakt: 035/ 650 3459
vlajka
Online tlmocnik Radio Max Cestovne poriadky
Dôležité telefónne čísla Rozpis lekárenskej pohotovostnej služby
Záchranná služba155, 112 Mestská poliklinika035 6500 884
Hasiči150 Mestská lekáreň Šurany, s.r.o.035 6421 903
Polícia158 Lekáreň TILIA pharm, s.r.o.035 6402 886
Mestská polícia035 6500 100
0905 225 026
Lekáreň Laudanum035 6501 522
Obvodné odd.
Policajného zboru
035 6500 940 Lekáreň Zdravie035 6503 172