Harmonogram separovaného zberu na rok 2016 Povinné zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok • „Šuriansky jarmok“ sa bude konať 23. a 24. septembra 2016 • „Mikulášske trhy“sa budú konať 6. decembra 2016
Primátor

Vážení návštevníci,

9.december 2014 bol v Šuranoch dňom, ktorým skončilo volebné obdobie 2010 – 2014 a zároveň dňom, ktorým začalo volebné obdobie 2014 – 2018. Vedenie mesta prevzali nové orgány mesta – mestské zastupiteľstvo a primátor mesta na ustanovujúcej schôdzi mestského zastupiteľstva. Novozvolení poslanci a primátor zložili zákonom predpísaný sľub a ujali sa výkonu svojho mandátu.Preto dovoľte, aby som Vás ako novozvolený primátor mesta, privítal na stránkach mesta Šurany. zobraziť celý príhovor

Ing. Marek Oremus

primátor mesta

Kontakt:
Mestský úrad Šurany
Ul. Námestie hrdinov č. 1
942 01 Šurany
email: msu @ surany.sk
č.tel. 035 / 6500105

Telefónny zoznam

Aktuálne zo života mesta

Pripravované kultúrno-spoločenské a športové podujatia

Erb Surany

Volnij Don
sólisti donského kozáckeho chóru

19. február 2016
synagóga Šurany

Erb Surany

Beseda v knižnici M.Matúnaka
So spisovateľkou Kuglerovou
a básnikom Kalamárom

2. marca 2016 o 16.00 hod.

Úradná tabuľa

10.02.2016 Oznámenie o SD POH NK 2016-2020
10.02.2016 PHRaSR Nitr. samospr. kraja 2016-2020
03.02.2016 Rozhodnutie o výrube č. 46/2016
28.01.2016 Vidiecka univerzita tretieho veku
26.01.2016 Súťaž - ihrisko Žihadielko
22.01.2016 Uznesenie z XII. zasadania MsZ - 21.01.2016
15.01.2016 Zverejnenie el. adresy - voľby do NR SR 2016
12.01.2016 VZN NSK č. 13/2015
12.01.2016 VZN NSK č. 12/2015
12.01.2016 VZN NSK č. 11/2015
16.12.2015 PHSR mesta Šurany 2015-2020
14.12.2015 Rozpočet mesta Šurany na roky 2016-2018
10.12.2015 Zverejnenie el. adresy - voľby do NR SR
03.12.2015 Volebné okrsky na voľby do NR SR konaných 5.3.2016
27.11.2015 Ponuka na prenájom
24.11.2015 Program rozvoja mesta Šurany 2015-2020 návrh
24.11.2015 Rozpočet mesta Šurany2016-2018 na pripomienkovanie
24.11.2015 Návrh plánu kontrol. činnosti HK na I. polrok 2016
19.11.2015 Informácie pre voličov - voľby do NR SR
16.11.2015 Obchodná verejná súťaž - opakované kolo
19.10.2015 Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže
07.10.2015 Šurianska desiatka - beh mestom 17.10.2015
01.10.2015 „Mikulášske trhy“
01.10.2015 „Šurianske hody“
28.09.2015 VZN NSK č. 4/2015 - Podpora ubyt. zariadení
28.09.2015 VZN NSK č. 5/2015 - Podpora rozvoja CR
09.09.2015 Pozvánka - vernisáž výstavy Šurany vo fotografii
21.08.2015 Pozvánka na Šuriansky jarmok 18. a 19. 09. 2015
08.07.2015 Pozvánka - verejné stretnutie MR Cedron-Nitrava
02.07.2015 Oznam - komunálny odpad
30.06.2015 Oznam - stavebný odpad
06.06.2015 PHSR - dotazník
19.05.2015 Prerokovávanie ÚPN Šurany - Návrh
05.05.2015 Vyrocna sprava mesta Surany r. 2014
09.02.2015 Výsledky referenda 2015 v meste Šurany
30.12.2014 Prerokovávanie konceptu UPN Šurany
16.11.2014 Zápisnica o výsledku volieb v meste Šurany

Rozhlasové relácie

► Športové kluby v meste

Stalo sa . . .
Novoročné stretnutie prezidenta SR s členmi Rady ZMOS

Novoročné stretnutie prezidenta SR s členmi Rady ZMOS

2016-02-03
Dňa 28.01.2016 sa v Prezidentskom paláci v Bratislave uskutočnilo novoročné stretnutie prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku s členmi Rady Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS), ktorého sa zúčastnil aj primátor mesta Šurany – Ing. Marek Oremus. viac


Tradičný ples v Spoločenskej hale

Tradičný ples v Spoločenskej hale

2016-01-28
Obdobie fašiangov, čas zábavy a plesov, využili obyvatelia Šurian a okolia, aby sa zúčastnili Tradičného plesu. Organizovalo ho Mestské kultúrne stredisko Šurany 23. januára 2016 v Spoločenskej hale. viac


Rozlúčka s rokom 2015 v Nitrianskom Hrádku

Rozlúčka s rokom 2015 v Nitrianskom Hrádku

2016-01-12
Ani dlhá, mrazivá noc neodlákala obyvateľov Nitrianskeho Hrádku a blízkeho okolia, aby sa prišli rozlúčiť so starým rokom 2015. Tento krásny Silvestrovský večer pripravilo Kultúrne zariadenie Nitriansky Hrádok v spolupráci s MS SČK, DHZ a DCS v Nitrianskom Hrádku. viac


Vianočné stretnutie seniorov

Vianočné stretnutie seniorov

2015-12-31
K tradičným podujatiam, ktoré každoročne pre obyvateľov pripravuje Mesto Šurany, je vianočné stretnutie dôchodcov. Uskutočňuje sa vždy v čase medzi vianočnými sviatkami a Novým rokom. Na toto stretnutie sa skôr narodení obyvatelia nášho mesta veľmi tešia viac


Pietna spomienka pri príležitosti 77. výročia tragickej smrti Márii Kokošovej

Pietna spomienka pri príležitosti 77. výročia tragickej smrti Márii Kokošovej

2015-12-18
Pri príležitosti 77. výročia tragickej smrti Márii Kokošovej sa zišli predstavitelia mesta, politických strán , žiaci stredných a základných škôl ako i široká verejnosť pred farským kostolom sv. Štefana prvomučeníka, aby si pietnou spomienkou uctili obeť horthyovskej okupácie viac


Prišiel k nám Mikuláš

Prišiel k nám Mikuláš

2015-12-11
V pondelok dopoludnia navštívil Kultúrne zariadenie v Nitrianskom Hrádku Mikuláš s anjelom. Pred kultúrnym zariadením bola pripravená vianočná výzdoba a vo vestibule svietil krásny vianočný stromček, ktorí každoročne venuje kultúrnemu zariadeniu rodina Františka Procházku. viac


 Mikulášske posedenie SZZP v Kostolnom Seku

Mikulášske posedenie SZZP v Kostolnom Seku

2015-12-11
dňa 8. decembra 2015 sa uskutočnilo Mikulášske posedenie SZZP v Kostolnom Seku, ktoré otvorila predsedníčka p. Viera Veisová a privítala všetkých zúčastnených. viac


Mesto zakúpilo nové motorové vozidlo

Mesto zakúpilo nové motorové vozidlo

2015-12-08
Mesto Šurany zakúpilo nové motorové vozidlo na zber komunálneho odpadu typ MAN od spoločnosti Redox Lučenec. viac


Stretnutie so splnomocnencom vlády pre rómske komunity

Stretnutie so splnomocnencom vlády pre rómske komunity

2015-12-07
27. novembra 2015 o 15.00 hod. sa konalo stretnutie poslancov MsZ Šurany s Mgr. Petrom Pollákom PhD., splnomocnencom vlády pre rómske komunity. viac


Mikulášske trhy a príchod Mikuláša

Mikulášske trhy a príchod Mikuláša

2015-12-07
Vo sviatok svätého Mikuláša pri príležitosti prichádzajúcich najkrajších sviatkov v roku uskutočnilo Mesto Šurany v spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom na Námestí hrdinov Mikulášske trhy. viac

vlajka
Odkazy
Cestovne poriadky
Dôležité telefónne čísla
Hasiči150 Záchranná služba155, 112
Polícia158 Mestská polícia035 6500 100
0905 225 026
Obvodné odd. Policajného zboru035 6500 940 Mestská poliklinika035 6500 884
Lekaren U milosrdného srdca035 6500 083 Lekaren Zdravie035 6503 172
Lekáreň Laudanum035 6501 522 Lekáreň TILIA pharm, s.r.o.035 6402 886