Harmonogram separovaného zberu na rok 2016 Povinné zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok • „Mikulášske trhy“sa budú konať 6. decembra 2016
Primátor

Vážení návštevníci,

9.december 2014 bol v Šuranoch dňom, ktorým skončilo volebné obdobie 2010 – 2014 a zároveň dňom, ktorým začalo volebné obdobie 2014 – 2018. Vedenie mesta prevzali nové orgány mesta – mestské zastupiteľstvo a primátor mesta na ustanovujúcej schôdzi mestského zastupiteľstva. Novozvolení poslanci a primátor zložili zákonom predpísaný sľub a ujali sa výkonu svojho mandátu.Preto dovoľte, aby som Vás ako novozvolený primátor mesta, privítal na stránkach mesta Šurany. zobraziť celý príhovor

Ing. Marek Oremus

primátor mesta

Kontakt:
Mestský úrad Šurany
Ul. Námestie hrdinov č. 1
942 01 Šurany
email: msu @ surany.sk
č.tel. 035 / 6500105

Telefónny zoznam

Aktuálne zo života mesta

Pripravované udalosti

Erb Surany

Akordeónový koncert
Petra Palacku

4. november 2016 o 17.hod.
Synagóga Šurany

Erb Surany

Kollárovci
6. november 2016 o 18,30 hod.
Spoločenský dom Šurany

Stalo sa

Úcta k starším v Nitrianskom Hrádku

Úcta k starším v Nitrianskom Hrádku

Publikované dňa 26.10.2016

Úcta k starším

Úcta k starším

Publikované dňa 21.10.2016


Úradná tabuľa

26.10.2016 Rozhodnutie o výrube č. 849/2016
26.10.2016 Pozvánka na XVIII. riadne zasadanie Mestského zastupiteľstva v Šuranoch - 03.11.2016
24.10.2016 Dôležité oznámenie - 2. splátka platenia daní a poplatku za KO
19.10.2016 Územné rozh. č. 2016-467-05-NE
19.10.2016 Šurianske hody 2016 - oznam
19.10.2016 Zásady pre predaj majetku mesta Šurany - Návrh
18.10.2016 VZN č.4/2016 UPN Šurany
17.10.2016 Výsledky - ŠURIANSKA DESIATKA 2016
14.10.2016 Ozn. o začatí územného konania 2016/808-02-L
13.10.2016 Výberové konanie - riaditeľ Domova Jesienka
11.10.2016 PHSR NSK 2016 - 2022 - záver. stanovisko
11.10.2016 Záverečné stanovisko EIA k PHRaSR NSK
11.10.2016 Regionány jesenný jarmok - pozvánka
07.10.2016 Miestna akčná skupina Mikroregión CEDRON - NITRAVA informuje
07.09.2016 Upozornenie pre chovateľov hospodárskych zvierat
16.08.2016 Výzva č.695/2016 - výrub drevín
09.08.2016 Infekčná anémia koní - oznam
25.07.2016 PHSR Nitrianskeho sam. kraja 2016 - 2022
08.07.2016 Oznam SPP distribúcia
08.07.2016 Zákaz vylepovania plagátov na autobusových zastávkach
20.06.2016 Oznam - zatvorenie zberového dvora
14.06.2016 Oznam OÚ Úľany nad Žitavou - prenájom hrobových miest
08.06.2016 Upozornenie občanov na podanie daňových priznaní
06.06.2016 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Šurany na II. polrok 2016
10.05.2016 Upozornenie občanov mesta Šurany
10.05.2016 Prieskum environmentálnej záťaže - Závery
31.03.2016 Výhodné úvery zo ŠFRB - informácie
07.03.2016 Výsledky volieb do NR SR 2016 v meste Šurany
16.12.2015 PHSR mesta Šurany 2015-2020
14.12.2015 Rozpočet mesta Šurany na roky 2016-2018
19.05.2015 Prerokovávanie ÚPN Šurany - Návrh
30.12.2014 Prerokovávanie konceptu UPN Šurany

Rozhlasové relácie

► Športové kluby v meste

vlajka
Radio Max Cestovne poriadky
Dôležité telefónne čísla Rozpis lekárenskej pohotovostnej služby
Záchranná služba155, 112 Mestská poliklinika035 6500 884
Hasiči150 Mestská lekáreň Šurany, s.r.o.035 6421 903
Polícia158 Lekáreň TILIA pharm, s.r.o.035 6402 886
Mestská polícia035 6500 100
0905 225 026
Lekáreň Laudanum035 6501 522
Obvodné odd.
Policajného zboru
035 6500 940 Lekáreň Zdravie035 6503 172
Lekáreň U milosrdného srdca035 6500 083