Harmonogram separovaného zberu na rok 2016 Povinné zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok • „Šuriansky jarmok“ sa bude konať 23. a 24. septembra 2016 • „Mikulášske trhy“sa budú konať 6. decembra 2016
Primátor

Vážení návštevníci,

9.december 2014 bol v Šuranoch dňom, ktorým skončilo volebné obdobie 2010 – 2014 a zároveň dňom, ktorým začalo volebné obdobie 2014 – 2018. Vedenie mesta prevzali nové orgány mesta – mestské zastupiteľstvo a primátor mesta na ustanovujúcej schôdzi mestského zastupiteľstva. Novozvolení poslanci a primátor zložili zákonom predpísaný sľub a ujali sa výkonu svojho mandátu.Preto dovoľte, aby som Vás ako novozvolený primátor mesta, privítal na stránkach mesta Šurany. zobraziť celý príhovor

Ing. Marek Oremus

primátor mesta

Kontakt:
Mestský úrad Šurany
Ul. Námestie hrdinov č. 1
942 01 Šurany
email: msu @ surany.sk
č.tel. 035 / 6500105

Telefónny zoznam

Aktuálne zo života mesta

Pripravované udalosti

Erb Surany

Šuriansky jarmok
23. a 24. septembra 2016

Erb Surany

Brat Mário
Báseň k básni
9.10.2016 o 16:00 h

Erb Surany

Šurianska desiatka
propozície
15.10.2016

Stalo sa

Mesto Šurany otvorilo Galériu Deža Németha

Mesto Šurany otvorilo Galériu Deža Németha

Publikované dňa 22.09.2016

Detský kútik v šurianskej knižnici

Detský kútik v šurianskej knižnici

Publikované dňa 20.09.2016

Vernisáž výstavy “MATNES“

Vernisáž výstavy “MATNES“

Publikované dňa 14.09.2016

72. výročie SNP

72. výročie SNP

Publikované dňa 31.08.2016


Úradná tabuľa

20.09.2016 Oznámenie o začatí konania o výrube č.763/2016
19.09.2016 VZN mesta Šurany č. 3/2016
16.09.2016 Uznesenie zo XVII. riadneho zasadania MsZ v Šuranoch - 14.09.2016
13.09.2016 Oznámenie o začatí konania o výrube 723/2016
07.09.2016 Upozornenie pre chovateľov hospodárskych zvierat
07.09.2016 Pozvánka na XVII. riadne zasadanie MsZ v Šuranoch - 14.09.2016
25.08.2016 Šuriansky jarmok 2016 - program
25.08.2016 Šuriansky jarmok 2016 - pozvánka
23.08.2016 Šuriansky jarmok 2016
16.08.2016 Výzva č.695/2016 - výrub drevín
09.08.2016 Infekčná anémia koní - oznam
25.07.2016 PHSR Nitrianskeho sam. kraja 2016 - 2022
08.07.2016 Oznam SPP distribúcia
08.07.2016 Zákaz vylepovania plagátov na autobusových zastávkach
20.06.2016 Výsledok výberového konania CVČ
20.06.2016 Oznam - zatvorenie zberového dvora
16.06.2016 Výsledok výberového konania ZUŠ
14.06.2016 Oznam OÚ Úľany nad Žitavou - prenájom hrobových miest
08.06.2016 Upozornenie občanov na podanie daňových priznaní
06.06.2016 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Šurany na II. polrok 2016
10.05.2016 Upozornenie občanov mesta Šurany
10.05.2016 Prieskum environmentálnej záťaže - Závery
09.05.2016 Ozn. o začatí územného konania 2016/460-02
13.04.2016 Informácia o činnosti kancelárie Mikroregiónu CEDRON-NITRAVA
31.03.2016 Výhodné úvery zo ŠFRB - informácie
17.03.2016 Rozhodnutie o výrube č. 70/2016
07.03.2016 Výsledky volieb do NR SR 2016 v meste Šurany
03.03.2016 Mestská lekáreň Šurany - otvorená
12.01.2016 VZN NSK č. 13/2015
12.01.2016 VZN NSK č. 12/2015
12.01.2016 VZN NSK č. 11/2015
16.12.2015 PHSR mesta Šurany 2015-2020
14.12.2015 Rozpočet mesta Šurany na roky 2016-2018
27.11.2015 Ponuka na prenájom
28.09.2015 VZN NSK č. 4/2015 - Podpora ubyt. zariadení
28.09.2015 VZN NSK č. 5/2015 - Podpora rozvoja CR
19.05.2015 Prerokovávanie ÚPN Šurany - Návrh
30.12.2014 Prerokovávanie konceptu UPN Šurany

Rozhlasové relácie

► Športové kluby v meste

vlajka
Radio Max Cestovne poriadky
Dôležité telefónne čísla Rozpis lekárenskej pohotovostnej služby
Záchranná služba155, 112 Mestská poliklinika035 6500 884
Hasiči150 Mestská lekáreň Šurany, s.r.o.035 6421 903
Polícia158 Lekáreň TILIA pharm, s.r.o.035 6402 886
Mestská polícia035 6500 100
0905 225 026
Lekáreň Laudanum035 6501 522
Obvodné odd.
Policajného zboru
035 6500 940 Lekáreň Zdravie035 6503 172
Lekáreň U milosrdného srdca035 6500 083