Harmonogram separovaného zberu na rok 2015 Povinné zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok • „Šuriansky jarmok“ sa bude konať 18. a 19. septembra 2015 • „Mikulášske trhy“sa budú konať 4. decembra 2015
Primátor

Vážení návštevníci,

9.december 2014 bol v Šuranoch dňom, ktorým skončilo volebné obdobie 2010 – 2014 a zároveň dňom, ktorým začalo volebné obdobie 2014 – 2018. Vedenie mesta prevzali nové orgány mesta – mestské zastupiteľstvo a primátor mesta na ustanovujúcej schôdzi mestského zastupiteľstva. Novozvolení poslanci a primátor zložili zákonom predpísaný sľub a ujali sa výkonu svojho mandátu.Preto dovoľte, aby som Vás ako novozvolený primátor mesta, privítal na stránkach mesta Šurany. zobraziť celý príhovor

Ing. Marek Oremus

primátor mesta

Kontakt:
Mestský úrad Šurany
Ul. Námestie hrdinov č. 1
942 01 Šurany
email: msu @ surany.sk
č.tel. 035 / 6500105

Telefónny zoznam

Aktuálne zo života mesta

Pripravované kultúrno-spoločenské a športové podujatia

Mesto Šurany - Mestský úrad Šurany
Vás pozýva na tradičný "Šuriansky jarmok", ktorý sa bude konať v dňoch 18. a 19. septembra 2015.
Pre návštevníkov jarmoku je pripravená bohatá ponuka rôznych druhov tovaru, tradičného občerstvenia,
predvádzanie remesiel spojené s predajom takto vyrobených výrobkov, hodnotný kultúrny program,
zábavné atrakcie a mnohé ďaľšie sprievodné akcie v piatok a sobotu od 9.00 hodiny až do 22. hodiny.

Tešíme sa na Vašu účasť
Erb Surany

Kalendarium 2015

Kompletný prehľad podujatí

Erb Surany

71. Výročie SNP

28. augusta o 18.00 hod.
pri pamätníku SNP v Šuranoch

Úradná tabuľa

03.09.2015 Stav. povolenie č.2015-765-05
27.08.2015 Zverejnenie výsledku výberového konania
21.08.2015 Pozvánka na Šuriansky jarmok 18. a 19. 09. 2015
17.08.2015 Autoservis, zber a sprac. starých vozidiel
20.07.2015 VZN 7/2015 na pripomienkovanie
16.07.2015 Vyhlásenie výberového konania
08.07.2015 Pozvánka - verejné stretnutie MR Cedron-Nitrava
02.07.2015 Oznam - komunálny odpad
30.06.2015 Oznam - stavebný odpad
30.06.2015 Rozhodnutie o výrube drevín
26.06.2015 Uznesenie zo VI. MsZ - 25.06.2015
10.06.2015 Plán kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2015
06.06.2015 PHSR - dotazník
22.05.2015 Uznesenie z V. zasadania MsZ Šurany - 21.05.2015
19.05.2015 Prerokovávanie ÚPN Šurany - Návrh
05.05.2015 Vyrocna sprava mesta Surany r. 2014
01.04.2015 Výsledok výberového konania - ved. odd. ŠKSVaZ MsÚ
25.03.2015 Súborné stanovisko k UP1
25.03.2015 Súborné stanovisko k UP
18.03.2015 Oznámenie o začatí konania o výrube č.137/ST/2015
16.03.2015 Záverečné stanovisko EIA k UP - 2
16.03.2015 Záverečné stanovisko EIA k UP - 1
09.02.2015 Výsledky referenda 2015 v meste Šurany
30.12.2014 Prerokovávanie konceptu UPN Šurany
17.12.2014 OZNAM o predaji rybárskych lístkov na rok 2015
12.12.2014 Dodatok č. 1 k VZN mesta Šurany č. 3/2011
12.12.2014 VZN mesta Šurany č. 5/2014 o miestnych daniach
12.12.2014 Rozpočet mesta Šurany na roky 2015 - 2017
24.11.2014 Návrh rozpočtu mesta Šurany na r. 2015-2017
24.11.2014 Návh Dodatku č.1 k VZN č.3/2011
24.11.2014 Návrh VZN č.5/2014 o miestnych daniach
16.11.2014 Zápisnica o výsledku volieb v meste Šurany
02.10.2014 Vyhlásenie kandidatúry pre komunálne voľby 2014

Rozhlasové relácie

► Športové kluby v meste

Stalo sa . . .
Oslavy výročia  SNP s ukážkami

Oslavy výročia SNP s ukážkami

2015-09-03
Výročie vypuknutia SNP sa v Šuranoch oslavuje každoročne pri pamätníku SNP. Báseň, príhovor primátora mesta, pietny akt kladenia vencov a zapálenie vatry neodmysliteľne patria k šurianskym oslavám. viac


Nenáročná šurianska olympiáda seniorov sa stáva tradíciou

Nenáročná šurianska olympiáda seniorov sa stáva tradíciou

2015-08-27
Denné centrá seniorov (DSC) pod záštitou primátora mesta Šurany každoročne v auguste organizujú pre všetkých dôchodcov, ktorí majú radi pohyb, šport a zábavu Šuriansku športovo nenáročnú olympiádu. III. ročník sa uskutočnil 26. augusta na šurianskom futbalovom ihrisku. V skutočnosti bola štvrtá, pretože nultý ročník bol v roku 2012. V tomto roku ju organizoval Domov Jesienka Šurany. viac


Denný mestský tábor v knižnici

Denný mestský tábor v knižnici

2015-08-10
Počas prvého augustového prázdninového týždňa už niekoľko rokov organizuje MsKS Šurany denný tábor pre deti školského veku. Tohtoročný sa konal v čase od 3. – 7. augusta. viac


Vatra zvrchovanosti

Vatra zvrchovanosti

2015-07-22
Tradične každý rok si aj v Šuranoch pripomíname pamätný deň Deklarácie Slovenskej národnej rady o zvrchovanosti Slovenskej republiky. V uznesení Slovenskej národnej rady 17. júla 1992 poslanci národnej rady požadovali samostatnosť Slovenska. viac


Rock fest Šurany

Rock fest Šurany

2015-07-21
Na amfiteátri v Šuranoch sa konal prvý ročník Rock festu organizovaného Mestským kultúrnym strediskom za podpory Ministerstva kultúry slovenskej republiky. V horúci letný podvečer sa ako prvá predstavila svieža tlmačská hudobná formácia Easy Peasy viac


  Oceňovanie najúspešnejších žiakov ZŠ, SŠ a ZUŠ v školskom roku 2014/2015

Oceňovanie najúspešnejších žiakov ZŠ, SŠ a ZUŠ v školskom roku 2014/2015

2015-07-14
Dňa 26.6.2015 sa v obradnej miestnosti Mestského úradu v Šuranoch uskutočnilo „Oceňovanie najúspešnejších žiakov ZŠ, SŠ a ZUŠ primátorom mesta Šurany za školský rok 2014/2015. viac


Divadelný súbor v Kostolnom Seku

Divadelný súbor v Kostolnom Seku

2015-07-06
Detský divadelný súbor O ni(e)čom, ktorý pracuje pri Kultúrnom zariadení v Kostolnom seku sa predstavil 24.6.2015 svojim divákom. Členov súboru tvoria žiaci súkromnej školy ARS STUDIO. Herci sa prezentovali v predstavení Bábky? a 47. Ich vystúpenie bolo spestrením obyvateľov Kostolného Seku. viac


Rozlúčka s deviatakmi

Rozlúčka s deviatakmi

2015-07-05
Školský rok 2014/15 pre deviatakov Základnej školy SNP v Šuranoch bol ukončený rozlúčkovým posedením v Kultúrnom zariadení Kostolný Sek. Spolu so žiakmi ukončili slávnostnú dochádzku aj ich rodičia. V ďalšom štúdiu želáme všetkým veľa úspechov. viac


XXXIX. Divadelné Šurany

XXXIX. Divadelné Šurany

2015-06-26
Koniec júna neodmysliteľne patrí celoslovenskej prehliadke ochotníckeho divadla, ktorú každoročne organizuje Mestské kultúrne stredisko Šurany v spolupráci s Mestom, Miestnym odborom Matice slovenskej a OC ZORA. Tento rok Divadelné Šurany oslávili už 39. rokov. Uskutočnili sa s finančným príspevkom Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Počas piatich dní odohrali nadšenci ochotníckej divadelnej scény 8 predstavení v rôznych kultúrnych zariadeniach mesta. viac


4. ročník Šurianskej športovej olympiády žiakov ZŠ

4. ročník Šurianskej športovej olympiády žiakov ZŠ

2015-06-23
Komisia mládeže a športu pri Mestskom zastupiteľstve v Šuranoch zorganizovala v dňoch 18. a 19. júna 2015 už štvrtý ročník Šurianskej športovej olympiády žiakov základných škôl, ktorá sa v meste Šurany teší veľkej obľube viac

vlajka
Odkazy
Cestovne poriadky
Dôležité telefónne čísla
Hasiči150 Záchranná služba155, 112
Polícia158 Mestská polícia035 6500 100
0905 225 026
Obvodné odd. Policajného zboru035 6500 940 Mestská poliklinika035 6500 884
Lekaren U milosrdného srdca035 6500 083 Lekaren Zdravie035 6503 172
Lekáreň Laudanum035 6501 522 Lekáreň TILIA pharm, s.r.o.035 6402 886