Harmonogram separovaného zberu na rok 2018 • „Šuriansky jarmok“ sa bude konať 21. a 22. septembra 2018 • „Šurianske hody“ sa budú konať 28. októbra 2018 • „Mikulášske trhy“sa budú konať 6. decembra 2018 • Šurany Olympiáda DSSPovinné zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok

Organizacie » Mestske kulturne stredisko » Mestská knižnica Michala Matunáka


Mestská knižnica Michala Matunáka Šurany

SNP 16
Tel.: 035 650 00 77
mobil: 0910 840 077
email: kniznicasurany@gmail.com

Helena Gužalová – vedúca

Výpožičky knižničných jednotiek, BIS, MVS, internetové služby, kopírovanie, besedy so spisovateľmi, prednášky, informatická výchova, hodiny hudobnej výchovy, literárne pásma.

Otváracia doba počas roka
Pondelok:
8.00 – 12.00
Utorok:
9.00 – 12.00
12.30 – 17.00
Streda:
8.00 – 12.00
12.30 – 17.00
Štvrtok:
9.00 – 12.00
12.30 – 17.00
Piatok:
9.00 – 12.00
12.30 – 17.00
Sobota:
8.00 – 12.00


Mestská knižnica M.Matunáka poskytuje svoje služby v mesiacoch júl a august v zmenenom výpožičnom čase:

pondelok - od 8,00 - 12,00
utorok - piatok 8,00 - 12,00 a 13,00 - 16,00.

V letných mesiacoch je knižnica v sobotu zatvorená.on-line katalóg:
http://proxy.ceit.sk/webisnt/kniznicasurany.htm

Knihy na predaj
J.Tamaškovič: Šuranci v odboji /8,30/
F. Tekeľ: Pohľad nielen spoza chrbta /5,-/
M.Eliáš: Castellum Suran /3,-/
Mestské múzeum Šurany /4,-/
M.Václav: Ľudové rečňovanky, hádanky a piesne z Trávnice /9,-/
M. Hajnošová: František Hečko Život a Červené víno /7,-/
Slovenské ľudové piesne - Šurany Kostolný Sek /5,-/
M.Hromník: Žofia Bošňáková /3,-/
M.Eliáš: Pod zástavou Marsa /12,-/
M.Eliáš: Zabudnutí hrdinovia protitureckých bojov /8,-/
OZ Spoločne ďalej: Šurany - propagačná brožúra
OZ Spoločne ďalej: M.Matunák - kňaz, historik, archivár a aspisovateľ
Židia v Nitrianskej župe: /12,-/
O.Némethová: Svedectvo /8,-/
J.Šutka: 80 rokov organizovaného futbalu v Šuranoch /8,-/
Sladké recepty z uhorských kaštieľov a kúrií /4,-/
CD na predaj
Tamburášsky súbor J.Šutku - Na šuránskych lúkach /5,-/
Spevácky zbor Kantáta a pedagógovia ZUŠ T: Sládkoviča - Nechajme znieť pieseň /5,-/
Aktuálne

Mestská knižnica Michala Matunáka aj v roku 2018 ponúka svojim používateľom knižné novinky. Ich nákup a mnohé podujatia v roku 2017 boli realizované s finančnou podporou Fondu na podporu umenia SR.

Aj v tomto roku bude prioritou pracovníčok šurianskej knižnice ústretovosť, kreativita a pestrosť poskytovaných služieb. 

On-line katalóg:    http://proxy.ceit.sk/webisnt/kniznicasurany.htm.


 

 

vlajka
Online tlmocnik Radio Max Cestovne poriadky
Dôležité telefónne čísla Rozpis lekárenskej pohotovostnej služby
Záchranná služba155, 112 Mestská poliklinika035 6500 884
Hasiči150 Mestská lekáreň Šurany, s.r.o.035 6421 903
Polícia158 Lekáreň TILIA pharm, s.r.o.035 6402 886
Mestská polícia035 6500 100
0905 225 026
Lekáreň Laudanum035 6501 522
Obvodné odd.
Policajného zboru
035 6500 940 Lekáreň Zdravie035 6503 172
Lekáreň U milosrdného srdca035 6500 083