ČO vieš o Šuranoch – kvíž pre žiakov ZŠ reportáž Harmonogram separovaného zberu na rok 2018 • „Šuriansky jarmok“ sa bude konať 21. a 22. septembra 2018 • „Šurianske hody“ sa budú konať 28. októbra 2018 • „Mikulášske trhy“sa budú konať 6. decembra 2018 • Povinné zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok

Organizacie » Mestská poliklinika


Charakteristika organizácie

Názov organizácie : Mestská poliklinika

Sídlo:  SNP č. 2, 942 018 Šurany

Právna forma: príspevková organizácia mesta

IČO:   35606347

Dátum zriadenia: 1.4.1996

Štatutárny orgán:  riaditeľ - Ing. Miroslava Križanová

E-mail: poliklinika@surany.sk

V prípade akútnych stavov, poranení ťažšieho charakteru a v ohrození života volajte RZP:
tel: 112 alebo 155.
Predmet činnosti organizácie:
    Mestská poliklinika Šurany poskytuje svojim pacientom primárnu, špecializovanú a rehabilitačnú zdravotnú starostlivosť, dopravnú zdravotnú službu, služby RTG pracoviska a je organizátorom LSPP (dospelí, deti a dorast, stomatologická).

    Komplexnosť v poskytovaní zdravotníckych služieb našim pacientom je doplnená prenájmom priestorov Polikliniky pre Hematologické a biochemické laboratórium a lekáreň.

MsPk Šurany je zmluvným partnerom zdravotných poisťovní: VšZP, Dôvera, Union
Cieľ organizácie:
    Zabezpečiť maximálny rozsah služieb poskytovania zdravotnej starostlivosti na čo najvyššej kvalitatívnej úrovni a s najmodernejším prístrojovým vybavením na jednom centrálnom mieste s veľmi výhodnou a dostupnou polohou pre existujúcich a budúcich pacientov.
Aktuálne oznamy
eČasenka a SMS služba

Aby sme našim pacientom zjednodušili a sprehľadnili systém objednávani, sme zaviedli nový a moderný systém eČasenka aj s SMS službou. Systém zabezpečí jednoduché a rýchle vytlačenie si časenky s poradovým číslom pacienta. Ak si pacient medzičasom ešte chce odbehnúť a nečakať na svoje poradia priamo v ambulancii, môže si aktivovať SMS službu (tá je spoplatnená), ktorá cez SMS včas upozorní na to, že sa čoskoro dostane na rad.
NOVÉ – ORTOPTICKÁ CVIČEBŇA

                                           ZMENA  O Z N A M U !

 

RTG  pracovisko v Mestskej poliklinike Šurany nebude v prevádzke do 28.9.2018

z dôvodu rekonštrukcie a modernizácie RTG oddelenia.

 

Na základe predchádzajúcej dohody, pacientov v akútnych prípadoch  vybaví RTG pracovisko vo

FNsP N.Zámky,  RTG pracovisko - Medicentrum, s.r.o., ul. G.Czuczora 1 N. Zámky (Stará poliklinika), alebo FNsP Nitra

 

 Meno lekára  Ambulancia Neprítomnosťod-do Zastupovanie len v akútnych prípadoch  
NEUROLÓGIA neurologická ambulanica  

OZNAM!

Od 1.10.2018  bude neurologická ambulancia ordinovať každý deň, t.j. pondelok až piatok od 8.00 - 14.30 hod. 

 
MUDr.Letková všeobecná pre dospelých 17.9. - 21.9.2018

Zastupovanie:

19.9.2018 (streda)

súrne prípady a súrny predpis liekov len MUDr.Maki, všeob.amb. v MsPK Šurany. BEŽNÝ PREDPIS LIEKOV AŽ PO DOVOLENKE MUDr.Letkovej. 

20.9. - 21.9.2018 (štvrtok, piatok)

súrne prípady obvodní lekári v MsPK Šurany

 
MUDr.Hlavatý gynekologická 24.9. - 28.9.2018

Zastupuje len  v akútnych prípadoch:

MUDr.Muránsky, gyn.amb., Bitúnkova 13, N.Zámky

 
MUDr.Smatanová DIA + interná 19.9. - 21.9.2018

Zastupuje len  v akútnych prípadoch:

MUDr.Zlinský, interná ambulancia v MsPK Šurany

 
MUDr.Polák gastroenterologická 16.7. - 30.9.2018

Zastupuje len  v akútnych prípadoch:

akútne prípady riešiť cestou obvodných lekárov

 
MUDr.Bernát Ján očná 20.9.-21.9.2018

Zastupuje len  v akútnych prípadoch:

20.9. 2018 - MUDr. Valkovičová, MsPK Šurany , Nábrežie 16

21.9.2018 - MUDr. Valkovičová, Starbec-centrum, očná amb. J.Kráľa 3, Nové Zámky

 
MUDr.Ághová zubná 4.10. - 5.10.2018

Zastupujú len  v akútnych prípadoch:

zubné lekárky v MsPK Šurany 

 
MUDr.Ghobrial gynekologická

MUDr.Ghobrial  PN

od 3.4.2018

O Z N Á M E N I E!

Mestská poliklinika aktívne pracuje na tom, aby zabezpečila  obsadenie gynekologickej ambulancie lekárom na plný pracovný úväzok.

T.č. nie je možné poskytnúť adekvátnu lekársku starostlivosť veľkému počtu pacientok jedným lekárom - gynekológom Mestskej polikliniky.

Pacientky, ktoré chcú odísť z gynekologickej  ambulancie k inému lekárovi,  musia dodržať nasledovný postup:

1. Nájsť si nového lekára a podpísať  s ním Dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

2. Na základe uvedenej dohody si lekár následne vyžiada zdravotnú dokumentáciu pacientky, ktorá bude zaslaná poštou novému lekárovi   (do rúk pacientky sa zdravotná karta nevydáva).

V prípade otázok kontaktujte sestru gynekologickej ambulancii - pani Jarmilu Hnátovú, tel.: 035/6923072

 

 

vlajka
Online tlmocnik Radio Max Cestovne poriadky
Dôležité telefónne čísla Rozpis lekárenskej pohotovostnej služby
Záchranná služba155, 112 Mestská poliklinika035 6500 884
Hasiči150 Mestská lekáreň Šurany, s.r.o.035 6421 903
Polícia158 Lekáreň TILIA pharm, s.r.o.035 6402 886
Mestská polícia035 6500 100
0905 225 026
Lekáreň Laudanum035 6501 522
Obvodné odd.
Policajného zboru
035 6500 940 Lekáreň Zdravie035 6503 172