• „Šurianske hody“ sa budú konať 29. októbra 2017 • „Mikulášske trhy“sa budú konať 6. decembra 2017 Šurany Olympiáda DSS Harmonogram separovaného zberu na rok 2017 Povinné zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok

Organizacie » Mestská poliklinika


Charakteristika organizácie

Názov organizácie : Mestská poliklinika

Sídlo:  SNP č. 2, 942 018 Šurany

Právna forma: príspevková organizácia mesta

IČO:   35606347

Dátum zriadenia: 1.4.1996

Štatutárny orgán:  riaditeľ - Ing. Miroslava Križanová

E-mail: poliklinika@surany.sk

V prípade akútnych stavov, poranení ťažšieho charakteru a v ohrození života volajte RZP:
tel: 112 alebo 155.
Predmet činnosti organizácie:
    Mestská poliklinika Šurany poskytuje svojim pacientom primárnu, špecializovanú a rehabilitačnú zdravotnú starostlivosť, dopravnú zdravotnú službu, služby RTG pracoviska a je organizátorom LSPP (dospelí, deti a dorast, stomatologická).

    Komplexnosť v poskytovaní zdravotníckych služieb našim pacientom je doplnená prenájmom priestorov Polikliniky pre Hematologické a biochemické laboratórium a lekáreň.

MsPk Šurany je zmluvným partnerom zdravotných poisťovní: VšZP, Dôvera, Union
Cieľ organizácie:
    Zabezpečiť maximálny rozsah služieb poskytovania zdravotnej starostlivosti na čo najvyššej kvalitatívnej úrovni a s najmodernejším prístrojovým vybavením na jednom centrálnom mieste s veľmi výhodnou a dostupnou polohou pre existujúcich a budúcich pacientov.
Aktuálne oznamy
eČasenka a SMS služba

Aby sme našim pacientom zjednodušili a sprehľadnili systém objednávani, sme zaviedli nový a moderný systém eČasenka aj s SMS službou. Systém zabezpečí jednoduché a rýchle vytlačenie si časenky s poradovým číslom pacienta. Ak si pacient medzičasom ešte chce odbehnúť a nečakať na svoje poradia priamo v ambulancii, môže si aktivovať SMS službu (tá je spoplatnená), ktorá cez SMS včas upozorní na to, že sa čoskoro dostane na rad.
NOVÉ – ORTOPTICKÁ CVIČEBŇA

OZNAMY  o neprítomnosti lekárov

 

 Meno lekára  Ambulancia Neprítomnosťod-do Zastupovanie len v akútnych prípadoch  
MUDr.Zlinský interná

30.10. - 31.10.2017

 

Zastupuje len v akútnych prípadoch:

30.10.- 31.10.2017/pondelok,utorok/

Urgentný príjem FNsP N.Zámky

 
MUDr.Hrabovská všeobecná pre dospelých + hematologická 16.10. - 22.11.2017

Zastupujú v akútnych prípadoch:

všeobecnú ambulanciu pre dospelých obvodní lekári v MsPK Šurany

POZOR!

Hematologických pacientov vybaví MUDr.Hrabovská každý štvrtok na svojej ambulancii a to v dňoch:

19.10.2017,  26.10.2017, 2.11.2017,     9.11.2017,  a v utorok 14.11.2017

 
MUDr.Benková zubná 24.10. - 27.10.2017

Zastupujú v akútnych prípadoch:

zubné lekárky v MsPK Šurany
 
MUDr.Šulíková zubná 24.10. - 27.10.2017

Zastupujú v akútnych prípadoch:

zubné lekárky v MsPK Šurany
 
MUDr.Ondrišeková ORL 25.10. - 26.10.2017

Zastupovanie:

akútne stavy riešiť cestou obvodných lekárov
 
vlajka
Online tlmocnik Radio Max Cestovne poriadky
Dôležité telefónne čísla Rozpis lekárenskej pohotovostnej služby
Záchranná služba155, 112 Mestská poliklinika035 6500 884
Hasiči150 Mestská lekáreň Šurany, s.r.o.035 6421 903
Polícia158 Lekáreň TILIA pharm, s.r.o.035 6402 886
Mestská polícia035 6500 100
0905 225 026
Lekáreň Laudanum035 6501 522
Obvodné odd.
Policajného zboru
035 6500 940 Lekáreň Zdravie035 6503 172
Lekáreň U milosrdného srdca035 6500 083