Harmonogram separovaného zberu na rok 2018 • „Šuriansky jarmok“ sa bude konať 21. a 22. septembra 2018 • „Šurianske hody“ sa budú konať 28. októbra 2018 • „Mikulášske trhy“sa budú konať 6. decembra 2018 • Šurany Olympiáda DSSPovinné zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok

Organizacie » Domov Jesienka


 MOTTO :

„ Mesiace a roky ubiehajú a sú stále vzdialenejšie, ale krásna chvíľa presvetľuje celý život. Okamih nepodlieha času."  

 

Leonardo da Vinci

Domov Jesienka Šurany

 

Sídlo :Matunákova č. 2, 942 01 Šurany


Dátum zriadenia : 1.10.2006


IČO : 37859820


Právna forma : príspevková organizácia mesta


Štatutárny zástupca : Ing. Peter Bartovič, riaditeľ


Projekt spolufinancovaný Európskou úniou : Prístavba k Domovu Jesienka Šurany


Domov Jesienka Šurany  poskytuje nasledovné druhy sociálnej služby

Sociálne služby poskytované terénnou formou sú :

  • terénna opatrovateľská služba;
  • sociálna služba v jedálni;
  • požičiavanie pomôcok;

Sociálne služby poskytované v zariadeniach sú :

  • Zariadenie pre seniorov, Matunákova č. 2, 942 01 Šurany
  • Špecializované zariadenie, Matunákova č. 2, 942 01 Šurany
  • Útulok-Šurany , časť Kopec č. 18, 942 01 Šurany  

Poslanie Domova Jesienka Šurany

  Poslaním Domova Jesienka Šurany je poskytovať sociálne služby na základe etického a odborného prístupu v súlade s ochranou ľudských práv a základných slobôd tak, aby pre obyvateľov boli rozvíjané a podporované také opatrenia, programy a postupy, ktoré prostredníctvom podpory vedú k zlepšeniu zdravotného stavu našich obyvateľov, podporujú ich aktívny život a vytvárajú predpoklady pre udržanie fyzických a psychických schopností podľa priania , možností a schopností.

Vízia Domova Jesienka Šurany

  Víziou v  našej činnosti je dosiahnuť spoločnou prácou plné uspokojovanie potrieb a požiadaviek prijímateľov služby a ich blízkych, získať ich uznanie so súčasným dosiahnutím spokojnosti zamestnancov.Dokumenty na stiahnutie

vlajka
Online tlmocnik Radio Max Cestovne poriadky
Dôležité telefónne čísla Rozpis lekárenskej pohotovostnej služby
Záchranná služba155, 112 Mestská poliklinika035 6500 884
Hasiči150 Mestská lekáreň Šurany, s.r.o.035 6421 903
Polícia158 Lekáreň TILIA pharm, s.r.o.035 6402 886
Mestská polícia035 6500 100
0905 225 026
Lekáreň Laudanum035 6501 522
Obvodné odd.
Policajného zboru
035 6500 940 Lekáreň Zdravie035 6503 172
Lekáreň U milosrdného srdca035 6500 083