Harmonogram separovaného zberu na rok 2015 Povinné zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok • „Mikulášske trhy“sa budú konať 4. decembra 2015
Primátor

Vážení návštevníci,

9.december 2014 bol v Šuranoch dňom, ktorým skončilo volebné obdobie 2010 – 2014 a zároveň dňom, ktorým začalo volebné obdobie 2014 – 2018. Vedenie mesta prevzali nové orgány mesta – mestské zastupiteľstvo a primátor mesta na ustanovujúcej schôdzi mestského zastupiteľstva. Novozvolení poslanci a primátor zložili zákonom predpísaný sľub a ujali sa výkonu svojho mandátu.Preto dovoľte, aby som Vás ako novozvolený primátor mesta, privítal na stránkach mesta Šurany. zobraziť celý príhovor

Ing. Marek Oremus

primátor mesta

Kontakt:
Mestský úrad Šurany
Ul. Námestie hrdinov č. 1
942 01 Šurany
email: msu @ surany.sk
č.tel. 035 / 6500105

Telefónny zoznam

Aktuálne zo života mesta

Pripravované kultúrno-spoločenské a športové podujatia

Erb Surany

Kalendarium 2015

Kompletný prehľad podujatí

Erb Surany

Mikulášske trhy

4. decembra 2015

Erb Surany

Svet exotického hmyzu

9. november - 22. január 2016
synagóge v Šuranoch

Úradná tabuľa

25.11.2015 prenájom pozemku - osobitný zreteľ
25.11.2015 Záverečné stanovisko EIA - autoservis
24.11.2015 Program rozvoja mesta Šurany 2015-2020 návrh
24.11.2015 Záverečné stanovisko EIA
24.11.2015 Rozpočet mesta Šurany2016-2018 na pripomienkovanie
24.11.2015 VZN mesta Šurany č 10/2015 - návrh
24.11.2015 VZN mesta Šurany č. 9/2015 - návrh
24.11.2015 Návrh plánu kontrol. činnosti HK na I. polrok 2016
23.11.2015 Rozhodnutie o výrube č. 1048-2015
19.11.2015 Informácie pre voličov - voľby do NR SR
18.11.2015 Oznámenie o začatí správneho konania-výrub drevín
16.11.2015 Obchodná verejná súťaž - opakované kolo
16.11.2015 kolaudačné rozh. 2015/874-05
12.11.2015 Návrh VZN mesta Šurany č. 8/2015
11.11.2015 Oznámenie o začatí stav. konania 2015/993-03
11.11.2015 Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav
06.11.2015 Pozvánka na IX. mimoriadne zasadanie MsZ
03.11.2015 Pozvánka na reg. verejné stretnutie s občanmi
29.10.2015 Pozvánka na VIII. zasadanie MsZ Šurany-05.11.2015
19.10.2015 Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže
07.10.2015 Šurianska desiatka - beh mestom 17.10.2015
01.10.2015 „Mikulášske trhy“
01.10.2015 „Šurianske hody“
28.09.2015 VZN NSK č. 4/2015 - Podpora ubyt. zariadení
28.09.2015 VZN NSK č. 5/2015 - Podpora rozvoja CR
09.09.2015 Pozvánka - vernisáž výstavy Šurany vo fotografii
27.08.2015 Zverejnenie výsledku výberového konania
21.08.2015 Pozvánka na Šuriansky jarmok 18. a 19. 09. 2015
16.07.2015 Vyhlásenie výberového konania
08.07.2015 Pozvánka - verejné stretnutie MR Cedron-Nitrava
02.07.2015 Oznam - komunálny odpad
30.06.2015 Oznam - stavebný odpad
30.06.2015 Rozhodnutie o výrube drevín
10.06.2015 Plán kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2015
06.06.2015 PHSR - dotazník
19.05.2015 Prerokovávanie ÚPN Šurany - Návrh
05.05.2015 Vyrocna sprava mesta Surany r. 2014
01.04.2015 Výsledok výberového konania - ved. odd. ŠKSVaZ MsÚ
25.03.2015 Súborné stanovisko k UP1
25.03.2015 Súborné stanovisko k UP
18.03.2015 Oznámenie o začatí konania o výrube č.137/ST/2015
16.03.2015 Záverečné stanovisko EIA k UP - 2
16.03.2015 Záverečné stanovisko EIA k UP - 1
09.02.2015 Výsledky referenda 2015 v meste Šurany
30.12.2014 Prerokovávanie konceptu UPN Šurany
17.12.2014 OZNAM o predaji rybárskych lístkov na rok 2015
12.12.2014 Dodatok č. 1 k VZN mesta Šurany č. 3/2011
12.12.2014 Rozpočet mesta Šurany na roky 2015 - 2017
24.11.2014 Návrh rozpočtu mesta Šurany na r. 2015-2017
24.11.2014 Návh Dodatku č.1 k VZN č.3/2011
24.11.2014 Návrh VZN č.5/2014 o miestnych daniach
16.11.2014 Zápisnica o výsledku volieb v meste Šurany
02.10.2014 Vyhlásenie kandidatúry pre komunálne voľby 2014

Rozhlasové relácie

► Športové kluby v meste

Stalo sa . . .

"MESIAC ÚCTY K STARŠÍM" spojený s "KATARÍNSKOU ZÁBAVOU"

2015-11-24
V sobotu 21. novembra 2015 sa v Kultúrnom zariadení Nitritriansky Hrádok konalo posedenie pri príležistosti Mesiaca úcty k starším. Pozvanie prijali primátor mesta Šurany Ing. Marek Oremus, viceprimátor Ing. František Tamašovič a poslankyňa MsZ Ing. Andrea Heclová. viac


Kniha Šuriansky rabinát

Kniha Šuriansky rabinát

2015-11-18
Jednou z pripomienok konca druhej svetovej vojny je vydanie knižnej publikácie Židia v Nitrianskej župe - Šuriansky rabinát z pera Františka Budu z Tvrdošoviec. História šurianskej židovskej komunity siaha hlboko do histórie. viac


Seniorky sa učili nové techniky

Seniorky sa učili nové techniky

2015-11-16
Počas Tvorivého týždňa od 9.11. - 13. 11. sa šurianske dôchodkyne každodenne stretali v Mestskej knižnici M. Matunáka v Šuranoch a učili sa nové postupy pre tvorbu zaujímavých výrobkov. viac


Palacinka “fest“ v Šuranoch

Palacinka “fest“ v Šuranoch

2015-11-13
V Spoločenskej hale sa uskutočnil prvý ročník gastro súťaže Palacinka“fest“ organizovanej Mestským kultúrnym strediskom Šurany v spolupráci so Strednou odbornou školou v Šuranoch. viac


V Šuranoch sa konal už 8. ročník talentovej súťaže

V Šuranoch sa konal už 8. ročník talentovej súťaže

2015-11-03
Na 8. ročníku talentovej súťaže Talent 2015, ktorú každoročne organizuje Mestské kultúrne stredisko Šurany v réžii a dramaturgii Renáty Kozlíkovej, zišli sa deti a mládež, aby i tento rok predviedli svoje výnimočné talentové schopnosti. viac


3. ročník Šurianskej desiatky

3. ročník Šurianskej desiatky

2015-10-21
Opäť po roku Mesto Šurany a Gymnázium Šurany zorganizovalo v sobotu 17.10.2015 už tretí ročník bežeckého podujatia pod názvom „Šurianska desiatka“. viac


Október – Mesiac úcty k starším

Október – Mesiac úcty k starším

2015-10-19
Mesiac október je Mesiacom úcty k starším. V tomto roku si ho pripomenuli členovi Denného centra seniorov v Kostolnom Seku a to na slávnostnej členskej schôdzi dňa 13.10.2015 viac


Výročná členská schôdza MS SČK Nitriansky Hrádok

Výročná členská schôdza MS SČK Nitriansky Hrádok

2015-10-13
V nedeľu 11. októbra 2015 sa v Kultúrnom zariadení Nitriansky Hrádok konala výročná členská schôdza Miestneho spolku Slovenského Červeného Kríža v Nitrianskom Hrádku. Schôdza bola spojená s odovzdávaním Jánskeho plakiet. viac


„Dary jesene“

„Dary jesene“

2015-09-30
Kostolný Sek privítal jeseň výstavou „Dary jesene“, ktorej zahájenie sa uskutočnilo 24.9.2015 v Kultúrnom zariadení Kostolný Sek. viac


Záhradkári z Nitrianskeho Hrádku vystavovali

Záhradkári z Nitrianskeho Hrádku vystavovali

2015-09-30
Aj v tomto roku záhradkári z Nitrianskeho Hrádku pripravili výstavu ovocia, zeleniny, kvetov, výšiviek a ručných prác. Občania v sobotu dopoludnia mohli priniesť do Kultúrneho zariadenia rôzne druhy exponátov. viac

vlajka
Odkazy
Cestovne poriadky
Dôležité telefónne čísla
Hasiči150 Záchranná služba155, 112
Polícia158 Mestská polícia035 6500 100
0905 225 026
Obvodné odd. Policajného zboru035 6500 940 Mestská poliklinika035 6500 884
Lekaren U milosrdného srdca035 6500 083 Lekaren Zdravie035 6503 172
Lekáreň Laudanum035 6501 522 Lekáreň TILIA pharm, s.r.o.035 6402 886