PRIPRAVUJEME NOVÉ WEB STRÁNKY MESTA ŠURANYPovinné zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávokPRIPRAVUJEME NOVÉ WEB STRÁNKY MESTA ŠURANY

Mestský úrad » Oddelenia » Odd. pre veci organizačné a správne


MATRIČNÝ ÚRAD ŠURANY
(Matričný úrad Šurany sa nachádza na prízemí Mestského úradu Šurany č. dverí 13)

MATRIČNÝ OBVOD ŠURANY zahŕňa aj matričné zápisy (narodenie, uzavretie manželstva, úmrtie),
ktoré nastali v obci Lipová.


KONTAKT:

Mgr. Zuzana Grosmanová, matrikárka

tel. č.: 035/6503888
e-mail: z.grosmanova @ surany.skÚRADNÉ HODINY:
PONDELOK 07.30 hod. - 11.00 hod.13.00 hod. - 16.00 hod.
STREDA 07.30 hod. - 11.00 hod.13.00 hod. - 16.00 hod.
PIATOK 08.00 hod. - 11.00 hod.13.00 hod. - 14.00 hod.VYBAVUJEME:
 1. Zápis narodenia dieťaťa
 2. Zápis uzavretia manželstva
 3. Zápis úmrtia
 4. Určenie otcovstva pred, alebo po narodení dieťaťa
 5. Zápis do osobitnej matriky po predložení cudzozemských verejných listín
 6. Nazeranie do matriky a výpisy z matriky
 7. Zmeny zápisov v matrike
 8. Potvrdenie o prijatí predchádzajúceho priezviska po rozvode manželstva
 9. Organizovanie občianskych obradov
 10. Oznamovacia činnosť


ĎALEJ VYBAVUJEME:
 1. Osvedčenie podpisu
 2. Osvedčenie listiny


Tlačivá:

1. Splnomocnenie

2. Čestné vyhlásenie

vlajka
Online tlmocnik Radio Max Cestovne poriadky
Dôležité telefónne čísla Rozpis lekárenskej pohotovostnej služby
Záchranná služba155, 112 Mestská poliklinika035 6500 884
Hasiči150 Mestská lekáreň Šurany, s.r.o.035 6421 903
Polícia158 Lekáreň TILIA pharm, s.r.o.035 6402 886
Mestská polícia035 6500 100
0905 225 026
Lekáreň Laudanum035 6501 522
Obvodné odd.
Policajného zboru
035 6500 940 Lekáreň Zdravie035 6503 172