ČO vieš o Šuranoch – kvíž pre žiakov ZŠ reportáž Harmonogram separovaného zberu na rok 2018 • „Šuriansky jarmok“ sa bude konať 21. a 22. septembra 2018 • „Šurianske hody“ sa budú konať 28. októbra 2018 • „Mikulášske trhy“sa budú konať 6. decembra 2018 • Povinné zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok
Primátor

Vážení návštevníci,

9.december 2014 bol v Šuranoch dňom, ktorým skončilo volebné obdobie 2010 – 2014 a zároveň dňom, ktorým začalo volebné obdobie 2014 – 2018. Vedenie mesta prevzali nové orgány mesta – mestské zastupiteľstvo a primátor mesta na ustanovujúcej schôdzi mestského zastupiteľstva. Novozvolení poslanci a primátor zložili zákonom predpísaný sľub a ujali sa výkonu svojho mandátu.Preto dovoľte, aby som Vás ako novozvolený primátor mesta, privítal na stránkach mesta Šurany. zobraziť celý príhovor

Ing. Marek Oremus

primátor mesta

Kontakt:
Mestský úrad Šurany
Ul. Námestie hrdinov č. 1
942 01 Šurany
email: msu @ surany.sk
č.tel. 035 / 6500105

Telefónny zoznam

Aktuálne zo života mesta

Revitalizácia ulice M.R.Štefánika

Pripravované udalosti

Erb Surany

Výstava Šurany
1138 - 2018
5.3.2018 - 31.12.2018

Erb Surany

Miro Jaroš
18. 4. 2018 o 16. hod.
Spoločenský dom Šurany

Erb Surany

100 rokov ČSR
na našej škole - v našom meste
18. 4. 2018 o 9.30. hod.
Synagóga Šurany

Erb Surany

Tomáš Lang
prezentácia knihy
19. apríl 2018 o 17. hod.
Synagóga Šurany

Erb Surany

Songs of hate
28. 4. 2018 o 17.30 hod.
KD Šurany/Kostolný sek

Erb Surany

predvečer 1.mája
30. 4. 2018 o 19.00 hod.
Námestie hrdinov Šurany

Erb Surany

Zápis do MŠ
2.-3. 5. 2018

Stalo sa

Deň otvorených dverí

Deň otvorených dverí

Publikované dňa 17.04.2018

Brigáda DHZ Šurany - mesto

Brigáda DHZ Šurany - mesto

Publikované dňa 16.04.2018

9. Požitavská výstava vín

9. Požitavská výstava vín

Publikované dňa 11.04.2018

Koncert učiteľov šurianskej ZUŠ-ky

Koncert učiteľov šurianskej ZUŠ-ky

Publikované dňa 11.04.2018

M SR OFF ROAD TRIAL 2018

M SR OFF ROAD TRIAL 2018

Publikované dňa 11.04.2018Úradná tabuľa

17.04.2018 Dotazníkový prieskum k tvorbe Komunitného plánu sociálnych služieb
17.04.2018 Výber - Odborný administratívny asistent /ekonomický manažér MAS Cedron-Nitrava
16.04.2018 Návrh VZN č. 3/2018 - na pripomienkovanie
10.04.2018 Mesto Šurany podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prevod vlastníctva k nehnuteľnostiam v k. ú. Šurany nachádzajúcich sa na ul. Hasičská, Partizánska a SNP
06.04.2018 Uznesenie z XXXI. riadneho zasadania MsZ v Šuranoch - 05.04.2018
05.04.2018 Zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k 31.12.2017
05.04.2018 Stavebné povolenie č.2017/1077-05-NE
27.03.2018 Odpočet elektrickej energie v domácnostiach
22.03.2018 Mestská autobusová doprava - oznam
12.03.2018 Žurnál z našich obcí 02/2018
05.02.2018 Tlačivá - Šuriansky jarmok, Šurianske hody a Mikuláške trhy
12.12.2017 Výsledok vybavenia petície
06.11.2017 Výsledky hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov v meste Šurany- poslanci zastupiteľstva NSK
06.11.2017 Výsledky hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov v meste Šurany- predseda NSK
09.10.2017 Systém nakladania s KO vrátane triedeného zberu v zmysle ust. par. 81 ods. 7 písm. h) zákona o odpadoch
20.04.2017 Oznam o spoplatnenom parkovaní
11.04.2017 Pravidlá kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Šurany
05.04.2017 Vyjadrenie Mestskej polície Šurany k parkovacím miestam v centre mesta
17.02.2017 ÚZEMNÝ PLÁN MESTA ŠURANY
11.10.2016 PHSR NSK 2016 - 2022 - záver. stanovisko
16.08.2016 Výzva č.695/2016 - výrub drevín
25.07.2016 PHSR Nitrianskeho sam. kraja 2016 - 2022
08.07.2016 Oznam SPP distribúcia
08.07.2016 Zákaz vylepovania plagátov na autobusových zastávkach
20.06.2016 Oznam - zatvorenie zberového dvora
10.05.2016 Upozornenie občanov mesta Šurany
10.05.2016 Prieskum environmentálnej záťaže - Závery
16.12.2015 PHSR mesta Šurany 2015-2020

Rozhlasové relácie

► Športové kluby v meste

vlajka
Online tlmocnik Radio Max Cestovne poriadky
Dôležité telefónne čísla Rozpis lekárenskej pohotovostnej služby
Záchranná služba155, 112 Mestská poliklinika035 6500 884
Hasiči150 Mestská lekáreň Šurany, s.r.o.035 6421 903
Polícia158 Lekáreň TILIA pharm, s.r.o.035 6402 886
Mestská polícia035 6500 100
0905 225 026
Lekáreň Laudanum035 6501 522
Obvodné odd.
Policajného zboru
035 6500 940 Lekáreň Zdravie035 6503 172