Harmonogram separovaného zberu na rok 2015 Povinné zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok • „Mikulášske trhy“sa budú konať 4. decembra 2015
Primátor

Vážení návštevníci,

9.december 2014 bol v Šuranoch dňom, ktorým skončilo volebné obdobie 2010 – 2014 a zároveň dňom, ktorým začalo volebné obdobie 2014 – 2018. Vedenie mesta prevzali nové orgány mesta – mestské zastupiteľstvo a primátor mesta na ustanovujúcej schôdzi mestského zastupiteľstva. Novozvolení poslanci a primátor zložili zákonom predpísaný sľub a ujali sa výkonu svojho mandátu.Preto dovoľte, aby som Vás ako novozvolený primátor mesta, privítal na stránkach mesta Šurany. zobraziť celý príhovor

Ing. Marek Oremus

primátor mesta

Kontakt:
Mestský úrad Šurany
Ul. Námestie hrdinov č. 1
942 01 Šurany
email: msu @ surany.sk
č.tel. 035 / 6500105

Telefónny zoznam

Aktuálne zo života mesta

Pripravované kultúrno-spoločenské a športové podujatia

Erb Surany

Kalendarium 2015

Kompletný prehľad podujatí

Erb Surany

Šurianska desiatka

17.10.2015

Úradná tabuľa

07.10.2015 Šurianska desiatka - beh mestom 17.10.2015
06.10.2015 Rozhodnutie o výrube č. 860/2015
01.10.2015 „Mikulášske trhy“
01.10.2015 „Šurianske hody“
28.09.2015 VZN NSK č. 4/2015 - Podpora ubyt. zariadení
28.09.2015 VZN NSK č. 5/2015 - Podpora rozvoja CR
25.09.2015 Uznesenie zo VII. zasadania MsZ - 24.09.2015
09.09.2015 Pozvánka - vernisáž výstavy Šurany vo fotografii
27.08.2015 Zverejnenie výsledku výberového konania
21.08.2015 Pozvánka na Šuriansky jarmok 18. a 19. 09. 2015
20.07.2015 VZN 7/2015 na pripomienkovanie
16.07.2015 Vyhlásenie výberového konania
08.07.2015 Pozvánka - verejné stretnutie MR Cedron-Nitrava
02.07.2015 Oznam - komunálny odpad
30.06.2015 Oznam - stavebný odpad
30.06.2015 Rozhodnutie o výrube drevín
26.06.2015 Uznesenie zo VI. MsZ - 25.06.2015
10.06.2015 Plán kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2015
06.06.2015 PHSR - dotazník
22.05.2015 Uznesenie z V. zasadania MsZ Šurany - 21.05.2015
19.05.2015 Prerokovávanie ÚPN Šurany - Návrh
05.05.2015 Vyrocna sprava mesta Surany r. 2014
01.04.2015 Výsledok výberového konania - ved. odd. ŠKSVaZ MsÚ
25.03.2015 Súborné stanovisko k UP1
25.03.2015 Súborné stanovisko k UP
18.03.2015 Oznámenie o začatí konania o výrube č.137/ST/2015
16.03.2015 Záverečné stanovisko EIA k UP - 2
16.03.2015 Záverečné stanovisko EIA k UP - 1
09.02.2015 Výsledky referenda 2015 v meste Šurany
30.12.2014 Prerokovávanie konceptu UPN Šurany
17.12.2014 OZNAM o predaji rybárskych lístkov na rok 2015
12.12.2014 Dodatok č. 1 k VZN mesta Šurany č. 3/2011
12.12.2014 VZN mesta Šurany č. 5/2014 o miestnych daniach
12.12.2014 Rozpočet mesta Šurany na roky 2015 - 2017
24.11.2014 Návrh rozpočtu mesta Šurany na r. 2015-2017
24.11.2014 Návh Dodatku č.1 k VZN č.3/2011
24.11.2014 Návrh VZN č.5/2014 o miestnych daniach
16.11.2014 Zápisnica o výsledku volieb v meste Šurany
02.10.2014 Vyhlásenie kandidatúry pre komunálne voľby 2014

Rozhlasové relácie

► Športové kluby v meste

Stalo sa . . .
„Dary jesene“

„Dary jesene“

2015-09-30
Kostolný Sek privítal jeseň výstavou „Dary jesene“, ktorej zahájenie sa uskutočnilo 24.9.2015 v Kultúrnom zariadení Kostolný Sek. viac


Záhradkári z Nitrianskeho Hrádku vystavovali

Záhradkári z Nitrianskeho Hrádku vystavovali

2015-09-30
Aj v tomto roku záhradkári z Nitrianskeho Hrádku pripravili výstavu ovocia, zeleniny, kvetov, výšiviek a ručných prác. Občania v sobotu dopoludnia mohli priniesť do Kultúrneho zariadenia rôzne druhy exponátov. viac


Šuriansky jarmok 2015

Šuriansky jarmok 2015

2015-09-22
Tradične v septembri po sviatku patrónky Slovenska, počas piatku a soboty sa uskutočnil šuriansky jarmok (18. a 19. septembra). Svojou návštvevou poctil jarmočisko aj predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Doc. Milan Belica. viac


Šurany vo fotografii autora Stana Szencziho

Šurany vo fotografii autora Stana Szencziho

2015-09-20
17. septembra sa v priestoroch Mestského úradu v Šuranoch uskutočnila vernisáž výstavy Šurany vo fotografii autora Stana Szencziho, ktorý svojim videním skúseného fotografa ukázal mesto v rôznych zaujímavých kompozíciách. RNDr. Miroslav Eliáš, riaditeľ Mestského kultúrneho strediska vo svojom príhovore predstavil autora a jeho tvorbu viac


Oslavy výročia  SNP s ukážkami

Oslavy výročia SNP s ukážkami

2015-09-03
Výročie vypuknutia SNP sa v Šuranoch oslavuje každoročne pri pamätníku SNP. Báseň, príhovor primátora mesta, pietny akt kladenia vencov a zapálenie vatry neodmysliteľne patria k šurianskym oslavám. viac


Nenáročná šurianska olympiáda seniorov sa stáva tradíciou

Nenáročná šurianska olympiáda seniorov sa stáva tradíciou

2015-08-27
Denné centrá seniorov (DSC) pod záštitou primátora mesta Šurany každoročne v auguste organizujú pre všetkých dôchodcov, ktorí majú radi pohyb, šport a zábavu Šuriansku športovo nenáročnú olympiádu. III. ročník sa uskutočnil 26. augusta na šurianskom futbalovom ihrisku. V skutočnosti bola štvrtá, pretože nultý ročník bol v roku 2012. V tomto roku ju organizoval Domov Jesienka Šurany. viac


Denný mestský tábor v knižnici

Denný mestský tábor v knižnici

2015-08-10
Počas prvého augustového prázdninového týždňa už niekoľko rokov organizuje MsKS Šurany denný tábor pre deti školského veku. Tohtoročný sa konal v čase od 3. – 7. augusta. viac


Vatra zvrchovanosti

Vatra zvrchovanosti

2015-07-22
Tradične každý rok si aj v Šuranoch pripomíname pamätný deň Deklarácie Slovenskej národnej rady o zvrchovanosti Slovenskej republiky. V uznesení Slovenskej národnej rady 17. júla 1992 poslanci národnej rady požadovali samostatnosť Slovenska. viac


Rock fest Šurany

Rock fest Šurany

2015-07-21
Na amfiteátri v Šuranoch sa konal prvý ročník Rock festu organizovaného Mestským kultúrnym strediskom za podpory Ministerstva kultúry slovenskej republiky. V horúci letný podvečer sa ako prvá predstavila svieža tlmačská hudobná formácia Easy Peasy viac


  Oceňovanie najúspešnejších žiakov ZŠ, SŠ a ZUŠ v školskom roku 2014/2015

Oceňovanie najúspešnejších žiakov ZŠ, SŠ a ZUŠ v školskom roku 2014/2015

2015-07-14
Dňa 26.6.2015 sa v obradnej miestnosti Mestského úradu v Šuranoch uskutočnilo „Oceňovanie najúspešnejších žiakov ZŠ, SŠ a ZUŠ primátorom mesta Šurany za školský rok 2014/2015. viac

vlajka
Odkazy
Cestovne poriadky
Dôležité telefónne čísla
Hasiči150 Záchranná služba155, 112
Polícia158 Mestská polícia035 6500 100
0905 225 026
Obvodné odd. Policajného zboru035 6500 940 Mestská poliklinika035 6500 884
Lekaren U milosrdného srdca035 6500 083 Lekaren Zdravie035 6503 172
Lekáreň Laudanum035 6501 522 Lekáreň TILIA pharm, s.r.o.035 6402 886