PRIPRAVUJEME NOVÉ WEB STRÁNKY MESTA ŠURANYPovinné zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávokPRIPRAVUJEME NOVÉ WEB STRÁNKY MESTA ŠURANY
Primátor

Vážení návštevníci,

28. november 2018 bol v Šuranoch dňom, ktorým skončilo volebné obdobie 2014 – 2018 a zároveň dňom, ktorým začalo volebné obdobie 2018 – 2022. Vedenie mesta prevzali nové orgány mesta – mestské zastupiteľstvo a primátor mesta na ustanovujúcej schôdzi mestského zastupiteľstva. Novozvolení poslanci a primátor zložili zákonom predpísaný sľub a ujali sa výkonu svojho mandátu.Preto dovoľte, aby som Vás ako novozvolený primátor mesta, privítal na stránkach mesta Šurany. zobraziť celý príhovor

Ing. Marek Oremus

primátor mesta

Kontakt:
Mestský úrad Šurany
Ul. Námestie hrdinov č. 1
942 01 Šurany
email: msu @ surany.sk
č.tel. 035 / 6500105

Telefónny zoznam

Aktuálne zo života mesta

Revitalizácia ulice M.R.Štefánika

Pripravované udalosti

Erb Surany

Nové stránky mesta Šurany

Stalo sa

Vianočný Coca-cola kamión v Šuranoch

Vianočný Coca-cola kamión v Šuranoch

Publikované dňa 12.12.2018


Úradná tabuľa

22.02.2019 oznámenie
21.02.2019 Volebné okrsky na voľby do Európskeho parlamentu 2019
21.02.2019 Kandidáti na prezidenta Slovenskej republiky - 16. marca 2019
21.02.2019 Voľby do Európskeho parlamentu 2019 - informácia pre voliča
20.02.2019 rozhodnutie
18.02.2019 Oznámenie Okresného úradu NZ o náleze Ústavného súdu č.33/2019 Z.z.
15.02.2019 VZN 1/2019 o financovaní OK mesta Šurany na úseku školstva - schválené
14.02.2019 Online vysielanie z II. riadneho zasadnutia MsZ Šurany
13.02.2019 „Modernizácia závlahového systému - ZP Šurany I+II“ - oznámenie o zmene navrhovanej činnosti a upovedomenie o začatí konania
13.02.2019 Územné rozhodnutie č.2018/1036-05-NE
11.02.2019 Oznam - registrácia chovov v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat Žilina a usmernenie k registrácii takýchto chovov.
11.02.2019 rozhodnutie
08.02.2019 Zverejnenie emailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby prezidenta SR 2019
04.02.2019 oznámenie
31.01.2019 Volebné okrsky na voľby prezidenta SR
30.01.2019 Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskových volebných komisií pre voľby prezidenta SR 2019
28.01.2019 Oznam - usmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu.
21.01.2019 Oznam - projekt TESCO-hlasovanie
15.01.2019 Voľby prezidenta SR - Informácie pre voliča
15.01.2019 Poslanci MsZ Šurany - kontakty
14.01.2019 Návrh VZN 1/2019 o financovaní originálnych kompetencií mesta Šurany na úseku školstva - na pripomienkovanie
17.12.2018 Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Šurany na I. polrok 2019
14.12.2018 Uznesenie z I. riadneho zasadnutia MsZ v Šuranoch dňa 13.12.2018
12.12.2018 Zmeny a doplnky č.1 ÚPN Šurany
12.11.2018 Výsledky komunálnych volieb 2018 v meste Šurany - hlasovanie v okrskoch
11.11.2018 Výsledky komunálnych volieb 2018 v meste Šurany
12.10.2018 oznámenie o začatí konania 1052
10.10.2018 oznámenie 997/2018
11.07.2018 Zmeny a doplnky č.1 ÚPN Šurany
18.05.2018 VZN č. 3/2018 - schválené
24.04.2018 Oznam o spoplatnenom parkovaní
12.03.2018 Žurnál z našich obcí 02/2018
12.12.2017 Výsledok vybavenia petície
06.11.2017 Výsledky hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov v meste Šurany- poslanci zastupiteľstva NSK
06.11.2017 Výsledky hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov v meste Šurany- predseda NSK
09.10.2017 Systém nakladania s KO vrátane triedeného zberu v zmysle ust. par. 81 ods. 7 písm. h) zákona o odpadoch
20.04.2017 Oznam o spoplatnenom parkovaní
11.04.2017 Pravidlá kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Šurany
05.04.2017 Vyjadrenie Mestskej polície Šurany k parkovacím miestam v centre mesta
17.02.2017 ÚZEMNÝ PLÁN MESTA ŠURANY
11.10.2016 PHSR NSK 2016 - 2022 - záver. stanovisko
25.07.2016 PHSR Nitrianskeho sam. kraja 2016 - 2022
08.07.2016 Oznam SPP distribúcia
08.07.2016 Zákaz vylepovania plagátov na autobusových zastávkach
20.06.2016 Oznam - zatvorenie zberového dvora
10.05.2016 Upozornenie občanov mesta Šurany
10.05.2016 Prieskum environmentálnej záťaže - Závery
16.12.2015 PHSR mesta Šurany 2015-2020

Rozhlasové relácie

► Športové kluby v meste

vlajka
Online tlmocnik Radio Max Cestovne poriadky
Dôležité telefónne čísla Rozpis lekárenskej pohotovostnej služby
Záchranná služba155, 112 Mestská poliklinika035 6500 884
Hasiči150 Mestská lekáreň Šurany, s.r.o.035 6421 903
Polícia158 Lekáreň TILIA pharm, s.r.o.035 6402 886
Mestská polícia035 6500 100
0905 225 026
Lekáreň Laudanum035 6501 522
Obvodné odd.
Policajného zboru
035 6500 940 Lekáreň Zdravie035 6503 172