Knižnica Michala Matunáka Šurany v marci Harmonogram separovaného zberu na rok 2015 Povinné zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok • „Šuriansky jarmok“ sa bude konať 18. a 19. septembra 2015 • „Mikulášske trhy“sa budú konať 4. decembra 2015
Primátor

Vážení návštevníci,

9.december 2014 bol v Šuranoch dňom, ktorým skončilo volebné obdobie 2010 – 2014 a zároveň dňom, ktorým začalo volebné obdobie 2014 – 2018. Vedenie mesta prevzali nové orgány mesta – mestské zastupiteľstvo a primátor mesta na ustanovujúcej schôdzi mestského zastupiteľstva. Novozvolení poslanci a primátor zložili zákonom predpísaný sľub a ujali sa výkonu svojho mandátu.Preto dovoľte, aby som Vás ako novozvolený primátor mesta, privítal na stránkach mesta Šurany. zobraziť celý príhovor

Ing. Marek Oremus

primátor mesta

Kontakt:
Mestský úrad Šurany
Ul. Námestie hrdinov č. 1
942 01 Šurany
email: msu @ surany.sk
č.tel. 035 / 6500105

Telefónny zoznam

Aktuálne zo života mesta

Pripravované kultúrno-spoločenské a športové podujatia

Erb Surany

Kalendarium 2015

Kompletný prehľad podujatí

Erb Surany

Pozvánka na fotovýstavu

Stanislav Szenczi - Jemen Arabia Felix
výstava potrva do 30.4.2015

Úradná tabuľa

Rozhlasové relácie

► Športové kluby v meste

Stalo sa . . .
6. ročník Požitavskej výstavy vín 2015

6. ročník Požitavskej výstavy vín 2015

2015-04-16
Slovenský zväz záhradkárov - základná organizácia v Šuranoch dňa 20.03.2015 zorganizovala a uskutočnila v spoločenskej hale v Šuranoch odbornú degustáciu vín. Požitavské vína sú viac menej regionálne a typické pre tento kraj viac


Veľkonočná výstava v Kostolnom Seku

Veľkonočná výstava v Kostolnom Seku

2015-04-10
V dennom centre pre seniorov v Kostolnom Seku sa konala výstava ručných prác s veľkonočnou tématikou za spoluúčasti DC Nitriansky Hrádok a DC Šurany. Výstav sa konala po prvýkrát a mala veľký ohlas. viac


Oslavy oslobodenia

Oslavy oslobodenia

2015-04-09
Dňa 27. marca 2015 sa v šurianskej synagóge uskutočnili Oslavy oslobodenia mesta a slávnostné otvorenie výstravy „Šurany 1938-1945“, za účasti predstaviteľov mesta, primátora Ing. Mareka Oremusa, predsedu ŽNO Nové Zámky Ing. Tomáša Langa, verejnosti a šurianskych študentov. viac


Noc s Andersenom

Noc s Andersenom

2015-04-08
Svet rozprávok je oddávna spojený s detstvom a s krásnymi rozprávkami. Najslávnejším rozprávkarom, ktorého poznajú deti aj dospelí na celom svete, je dánsky H.CH. Andersen. Narodil sa 2. apríla 1805 a s dňom jeho narodenia je spojená aktivita určená pre deti, Noc s Andersenom. viac


Deň narcisov  v Šuranoch – 27. marca 2015

Deň narcisov v Šuranoch – 27. marca 2015

2015-04-07
V meste Šurany a niektorých okolitých obciach sa každoročne koná zbierka Ligy proti rakovine – Deň narcisov. Organizačne ju pripravuje MsKS Šurany v spolupráci s miestnym spolkom SČK Šurany viac


Veľkonočné tvorivé dielne

Veľkonočné tvorivé dielne

2015-04-03
V Spoločenskej hale v Šuranoch sa konal už 11. ročník veľkonočných tvorivých dielní zorganizovaných Mestským kultúrnym strediskom, v spolupráci s Miestnym odborom Matice slovenskej v Šuranoch. viac


Hudobný koncert Ing. Dušana Sidora

Hudobný koncert Ing. Dušana Sidora

2015-03-27
V Spoločenskej hale sa konal hudobný koncert vynikajúceho dlhoročného nitrianskeho hudobníka Ing. Dušana Sidora. Koncert bol určený žiakom Gymnázia v Šuranoch. 59 ročný bývalý člen skupiny Kolovrat svojou vlastnou rozsiahlou hudobnou produkciou, z časti pripomínajúcej Jarka Nohavicu pobavila prítomných študentov. viac


Odborná degustácia 6. Požitavskej výstavy vín

Odborná degustácia 6. Požitavskej výstavy vín

2015-03-24
20. marca 2015 sa v Spoločenskej hale konala odborná degustácia 6. Požitavskej výstavy vín. 275 vzoriek vín hodnotilo 7 odborných komisií po 5 členov, v komisii č. 3 bol pán primátor Ing. Marek Oremus. viac


U nás doma s Oľgou Némethovou

U nás doma s Oľgou Némethovou

2015-03-16
V Minigalérii Spoločenskej haly v Šuranoch Deň žien oslávili druhou časťou programu U nás doma, v réžii Vašeka Valenta a dramaturgii Renáty Kozlíkovej. viac


MDŽ v Kost. Seku

MDŽ v Kost. Seku

2015-03-12
Oslavu dňa žien si členovia Denného centra seniorov v Kostolnom Seku pripravili na 10. marca, ktorá sa konala v kultúrnom zariadení. Podujatie spojili s výročnou členskou schôdzou. viac

vlajka
Odkazy
Cestovne poriadky
Dôležité telefónne čísla
Hasiči150 Záchranná služba155, 112
Polícia158 Mestská polícia035 6500 100
0905 225 026
Obvodné odd. Policajného zboru035 6500 940 Mestská poliklinika035 6500 884
Lekaren U milosrdného srdca035 6500 083 Lekaren Zdravie035 6503 172
Lekáreň Laudanum035 6501 522 Lekáreň TILIA pharm, s.r.o.035 6402 886