PRIPRAVUJEME NOVÉ WEB STRÁNKY MESTA ŠURANYPovinné zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávokPRIPRAVUJEME NOVÉ WEB STRÁNKY MESTA ŠURANY

Mesto Šurany » Projekty z Eurofondov


Operačný program : Regionálny operačný program
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Názov projektu Celková hodnota projektu Poskytnutý fin.príspevok Spolufinancovanie
5 %

ZŠ Šurany – zateplenie

Z2211012002701

Prioritná os: 1 Infraštruktúra vzdelávania

Opatrenie: 1.1 Infraštruktúra vzdelávania

723.629,45 EUR

(21.800.060,81 Sk)

687.447,98 EUR

(20.710.057,84 Sk)

36.181,47 EUR

(1.090.002,97 Sk)

ZŠ, Bernolákova 35, Šurany –

zateplenie objektov

Z2211012034701

Prioritná os: 1 Infraštruktúra vzdelávania

Opatrenie: 1.1 Infraštruktúra vzdelávania

588.818,68 EUR

(17.738.751,55 Sk)

559.377,75 EUR

(16.851.814,09 Sk)

29.440,93 EUR

(886.937,46 Sk)

Základná škola, ul. SNP č.5,

942 01 Šurany – II.etapa

Z2211012068601

Dodatok č. 1/ DZ2211012068601

Prioritná os: 1 Infraštruktúra vzdelávania

Opatrenie: 1.1 Infraštruktúra vzdelávania

1.062.328,51 EUR

(32.003.708,69 Sk)

1.009.212,08 EUR

(30.403.523,12 Sk)

53.116,43 EUR

(1.600.185,57 Sk)

Základná umelecká škola – zateplenie

Z2211012063701

Dodatok č. 1/DZ 221101206370101

Prioritná os: 1 Infraštruktúra vzdelávania

Opatrenie: 1.1 Infraštruktúra vzdelávania

426.999,09 EUR

(12.863.774,58 Sk)

405.649,14 EUR

(12.220.585,99 Sk)

21.349,95 EUR

(643.188,59 Sk)

Prístavba k Domovu Jesienka

Z2212012004201

Dodatok č. 1/DZ 221201200420101

Prioritná os: 2 Infraštruktúra sociálnych služieb,

sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately

Opatrenie: 2.1 Infraštruktúra sociálnych služieb,

sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately

1.195.626,15 EUR

(36.019.433,39 Sk)

1.135.844,84 EUR

(34.218.461,64 Sk)

59.781,31 EUR

(1.800.971,75 Sk)

Revitalizácia v meste Šurany

Z2214012007301

Dodatok č. DZ 221401200730101

Prioritná os: 4 Regenerácia sídiel

Opatrenie: 4.1 Regenerácia sídiel

462.416,13 EUR

(13.930.748,33 Sk)

439.295,32 EUR

(13.234.210,81 Sk)

23.120,81 EUR

(696.537,52 Sk)

S p o l u :

4.459.818,01 EUR

(134.356.477,30 Sk)

4.236.827,11 EUR

(127.638.653,50 Sk)

222.990,90 EUR

(6.717.823,85 Sk)
Fotogaléria
Verejné osvetlenie

Autor: Mesto Šurany

Autor: Mesto Šurany

Autor: Mesto Šurany

Autor: Mesto Šurany

Autor: Mesto Šurany

Autor: Mesto Šurany

Autor: Mesto Šurany

Autor: Mesto Šurany

Autor: Mesto Šurany

Autor: Mesto Šurany

vlajka
Online tlmocnik Radio Max Cestovne poriadky
Dôležité telefónne čísla Rozpis lekárenskej pohotovostnej služby
Záchranná služba155, 112 Mestská poliklinika035 6500 884
Hasiči150 Mestská lekáreň Šurany, s.r.o.035 6421 903
Polícia158 Lekáreň TILIA pharm, s.r.o.035 6402 886
Mestská polícia035 6500 100
0905 225 026
Lekáreň Laudanum035 6501 522
Obvodné odd.
Policajného zboru
035 6500 940 Lekáreň Zdravie035 6503 172