PRIPRAVUJEME NOVÉ WEB STRÁNKY MESTA ŠURANYPovinné zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávokPRIPRAVUJEME NOVÉ WEB STRÁNKY MESTA ŠURANY

Mesto Šurany » Mapa mesta


Mapa mesta Šurany
Mapa mesta Surany
Poloha, rozhloha
Šurany Kostolný sek Nitriansky Hrádok
rozloha 5.257,0121 ha 152,4703 ha 571,7194 ha
poloha nadmorská výška 120 - 125 m
Obyvateľstvo
Výsledky sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2001
Obyvateľstvo
pohlavie
ekonomicky aktívne
spolu
pracujúci dôchodcovia
nezamestnaní
ostatní
muži 2 877 26 826 3
ženy 2 535 35 593 252
spolu 5 412 61 1 419 255
 
pracujúci dôchodcovia
deti a žiaci ZŠ študenti stredných a vys. škôl ostatní úhrn obyvateľov spolu
muži 787 1 032 278 113 5 087
ženy 1 368 1 011 321 169 5 404
spolu 2 155 2 043 599 282 10 491

Počet obyvateľov mesta Šurany vrátane častí Kostolný Sek a Nitriansky Hrádok k 1. januáru 2006: 10 326

Domy
 
rodinné
domy
bytové
domy
ostatné budovy domový fond
spolu
trvale obývané 2 017 118 7 2 142
neobývané 325 0 1 326
spolu 2 342 118 8 2 468
Byty
 
rodinné
domy
bytové
domy
ostatné budovy bytový fond
spolu
trvale obývané 2 057 1 299 12 3 368
neobývané 334 43 1 378
spolu 2 391 1 342 13 3 746
vlajka
Online tlmocnik Radio Max Cestovne poriadky
Dôležité telefónne čísla Rozpis lekárenskej pohotovostnej služby
Záchranná služba155, 112 Mestská poliklinika035 6500 884
Hasiči150 Mestská lekáreň Šurany, s.r.o.035 6421 903
Polícia158 Lekáreň TILIA pharm, s.r.o.035 6402 886
Mestská polícia035 6500 100
0905 225 026
Lekáreň Laudanum035 6501 522
Obvodné odd.
Policajného zboru
035 6500 940 Lekáreň Zdravie035 6503 172