PRIPRAVUJEME NOVÉ WEB STRÁNKY MESTA ŠURANYPovinné zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávokPRIPRAVUJEME NOVÉ WEB STRÁNKY MESTA ŠURANY

Mesto Šurany » Kultúrne pamiatky


Národné kultúrne pamiatky

Zemné hradište Zámeček

Nachádza sa v časti Nitriansky Hrádok, pri rieke Nitra (Čierna voda). Právom je nazývaná "Slovenskou Trójou", patrí medzi najväčšie archeologické náleziská v Strednej Európe. Vzácnym nálezom je plastika sediacej ženy „Hrádockej Venuše – Magna Mater“. Dnes sa v lokalite buduje nový archeopark, v ktorej zatiaľ nájdete 7 nových náučných tábúl o lokalite Zámeček.

Synagóga

Ortodoxná židovská synagóga bola postavená v elektickom štýle na prelome 19. a 20. storočia. Je umelecky hodnotným dokladom vývoja architektúry a dokumentom dejín židovskej komunity na Slovensku.

Po rozsiahlej rekonštrukcii interiéru dokončenej v roku 2005 budova synagógy zmenila funkciu z pôvodnej sakrálnej na kultúrno-spoločenskú. Slúži verejnosti ako koncertná a výstavná sieň. Je dominantou historického jadra mesta. Nachádza sa na Ul. Malej.


Sakrálne stavby

Farský kostol sv. Štefana Prvomučeníka

Nachádza sa v centre mesta Dal ho postaviť nitriansky biskup Štefan Bosniak začiatkom 17. storočia. V roku 1936 bola chrámová loď z bezpečnostných dôvodov asanovaná. Po asanácii začala výstavba nového kostola. Z pôvodného sa zachovali dve barokové veže. Kostol bol vysvätený v roku 1942. Nachádzajú sa v ňom fresky a maľby akademického maliara Edmunda Massányiho. Kostol má tri oltáre. Nad hlavným je freska umučenia svätého Štefana. Dvojvežový chrám je skvostom kostolnej architektúry na Južnom Slovensku.

Kostol Božieho milosrdenstva

Nachádza sa v časti Kostolný Sek. Postavený bol v rokoch 1998-2000. Je to nový architektonicky zaujímavý kostol.

Kostol Ružencovej Panny Márie

Nachádza sa v časti Kostolný Sek. Postavený bol v roku 1878 zo zbytkov veže Paulínskeho kláštora

Kaplnka Nepoškvrnenej Panny Márie

Nachádza sa v extraviláne Kostolného Seku v blízkosti rekreačného areálu Tona. Postavená bola v 20-tich rokoch minulého storočia.

Kostol sv. Martina

Nachádza sa v časti Nitriansky Hrádok. Pôvodná stavba pochádza z 18. storočia. V rokoch 1972-1974 bola postavená nová veža. V roku 2000 bola uskutočnená rozsiahla rekonštrukcia a prestavba.

Kaplnka Lurdskej Panny Márie

Nachádza sa v časti Nitriansky Hrádok. V roku 1921 ju dal postaviť Wittek Károly a manž. Mária rod. Czviková z vďačnosti za uzdravenie.

Kostol Božského srdca Ježišovho

Nachádza sa v časti Nový Svet. Obnovený bol v roku 1987 – 89.

Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie

Nachádza sa v časti Kopec. Zriadená bola v roku 2004.


Sochy

Socha "Družstevníčka"

Autor: akademický sochár MAZAN
Dátum odhalenia: 1954,
Rozmery: výška s podstavcom 5 m
Umiestnenie: Námestie hrdinov
Majiteľ, správca: Mesto Šurany

Socha "M. R. Štefánika"

Autor: pôvodná socha akademický sochár Miroslav MOTOŠKA,
Juraj SLÁDEK architekt
súčasná socha akademický sochár Jozef POSPÍŠIL
Dátum odhalenia: pôvodná socha dňa 17.6.1934
zničená v roku 1953
súčasná znovu odhalená dňa 1.12.1989
Rozmery: výška s podstavcom 3,2 m
Umiestnenie: Areál Obchodnej akadémie Šurany, Námestie hrdinov
Majiteľ, správca: Mesto Šurany

Busta "M. Kokošová"

Autor: podstavec - Kamenárska dielňa Združené služby mesta Šurany
Dátum odhalenia: 1965
Rozmery: výška s podstavcom 1,5 m
Umiestnenie: Pred Rímskokatolíckym farským kostolom Šurany, Námestie hrdinov
Majiteľ, správca: Mesto Šurany

Pamätník padlým v II. svetovej vojne

Autor: Ing. Arch. Š. Belohradský,
akademický sochár Ing. Arch. A. Chladecký,
Ing. Sabo
Dátum odhalenia: 30.12.1976
Rozmery: výška s podstavcom: 3 m
Umiestnenie: park - Ulica Mlynská
Majiteľ, správca: Mesto Šurany

Socha "Materstvo"

Autor: akademický sochár Radvan
Dátum odhalenia: 1965
Rozmery: výška s podstavcom 2,5 m
Umiestnenie park pred Mestskou poliklinikou Šurany
Majiteľ, správca: Mesto Šurany

Socha "Materstvo"

Autor: akademický sochár V. Farár
Dátum odhalenia: 1985
Rozmery: výška s podstavcom: 2,5 m
Umiestnenie: pred Daňovým úradom Šurany, ulica SNP
Majiteľ, správca: Mesto Šurany

Socha "Milenci"

Autor: akademická sochárka MERHAUTOVÁ
Dátum odhalenia: 1966
Rozmery: výška s podstavcom 3 m
Umiestnenie: areál Mestskej polikliniky Šurany, ulica Nábrežie
Majiteľ, správca: Mesto Šurany

Socha "Pohľad do vesmíru"

Autor: akademický sochár ŠIPOVSKY
Dátum odhalenia: 1967
Rozmery: výška s podstavcom 4 m
Umiestnenie: areál Základnej školy Šurany, ulica SNP
Majiteľ, správca: Mesto Šurany

Socha "Hrádocká venuša"

Autor: akademický sochár Jaroslav GUBRIC
Dátum odhalenia: 10.5.1998
Rozmery: výška s podstavcom 2,7 m
Umiestnenie: park v centre Nitrianskeho Hrádku
Majiteľ, správca: Mesto Šurany


Pamätné tabule

Pamätná tabuľa "K oslobodeniu mesta "

Autor: Kamenárska dielňa Združených služieb mesta Šurany
Dátum odhalenia: 1970
Rozmery: 60 x 50 cm
Umiestnenie: budova Mestského úradu Šurany
Majiteľ, správca: Mesto Šurany

Pamätná tabuľa "Bratom Bučekovcom"

Autor: Kamenárska dielňa Združených služieb mesta Šurany
Dátum odhalenia: 1965
Rozmery: 60 x 50 cm
Umiestnenie: budova Mestského úradu Šurany
Majiteľ, správca: Mesto Šurany

Pamätná tabuľa "Michalovi Matunákovi "

Autor: Kamenárska dielňa Združených služieb mesta Šurany
Dátum odhalenia: 1967
Rozmery: 60 x 50 cm
Umiestnenie: rodinný dom Šurany, SNP č.
Majiteľ, správca: Mesto Šurany

Pamätná tabuľa "PhDr. Jozefovi Hudecovi"

Autor: akademický sochár Imrich Vanek
Dátum odhalenia: 1996
Rozmery: 60 x 50 cm
Umiestnenie: budova Obchodnej akadémie Šurany
Majiteľ, správca: Mesto Šurany

Pamätná tabuľa "Tiborovi Sládkovičovi"

Autor: Juraj Štekláč
Dátum odhalenia: 1997
Rozmery: 60 x 50 cm
Umiestnenie: budova Obchodnej akadémie Šurany
Majiteľ, správca: Mesto Šurany

Pamätná tabuľa "K oslobodeniu Nitrianskeho Hrádku"

Autor: Kamenárska dielňa Združených služieb mesta Šurany
Dátum odhalenia: 1970
Rozmery: 60 x 50 cm
Umiestnenie: budova Kultúrneho zariadenia Nitriansky Hrádok
Majiteľ, správca: Mesto Šurany

Pamätná tabuľa k Svetovému roku Slovákov

Autor: Matica slovenská Martin
Dátum odhalenia: 1998
Rozmery: 60 x 50
Umiestnenie: Dom Matice slovenskej Šurany
Majiteľ, správca: Dom Matice slovenskej Šurany

Pamätná tabuľa ThDr. Karolovi Markovičovi

Autor: Občianske združenie Slovenský Juh Bratislava – Kamenárstvo Sádecký
Dátum odhalenia: 2002
Rozmery: 60 x 50
Umiestnenie: Farský úrad Šurany
Majiteľ, správca: Mesto Šurany

Pamätná tabuľa Jozefovi Hledíkovi

Autor: Občianske združenie Slovenský Juh Bratislava - Kamenárstvo Sádecký
Dátum odhalenia: 2005
Rozmery: 60 x 50
Umiestnenie: Budova na Ul. Hledíkovej
Majiteľ, správca: Mesto Šurany


Kultúrne pamiatky a príroda

Šurianske slaniská

V katastri Šurian sa nachádzajú vzácne Šurianske slaniská, ktoré sú od roku 2004 zaradené do európskej sústavy chránených území Natura 2000 pod názvom Územie európskeho významu Šurianske slaniská. Viac informácií o prírodných hodnotách, ohrození a možnostiach zachovania týchto významných území sa dozviete tu (pdf dokument)

vlajka
Online tlmocnik Radio Max Cestovne poriadky
Dôležité telefónne čísla Rozpis lekárenskej pohotovostnej služby
Záchranná služba155, 112 Mestská poliklinika035 6500 884
Hasiči150 Mestská lekáreň Šurany, s.r.o.035 6421 903
Polícia158 Lekáreň TILIA pharm, s.r.o.035 6402 886
Mestská polícia035 6500 100
0905 225 026
Lekáreň Laudanum035 6501 522
Obvodné odd.
Policajného zboru
035 6500 940 Lekáreň Zdravie035 6503 172