Harmonogram separovaného zberu na rok 2018 • „Šuriansky jarmok“ sa bude konať 21. a 22. septembra 2018 • „Šurianske hody“ sa budú konať 28. októbra 2018 • „Mikulášske trhy“sa budú konať 6. decembra 2018 • Šurany Olympiáda DSSPovinné zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok

Mesto Šurany » Kontakty


Kontakt

Mestský úrad Šurany
Ul. Námestie hrdinov č. 1
942 01 Šurany
email: msu @ surany.sk
č.tel. 035 / 6500105

IČO: 00 309 311
DIČ: 2021060800

Telefónny zoznam
TELEFÓNNE ČÍSLA ODDELENÍ MESTSKÉHO ÚRADU ŠURANY
Meno a priezvisko/oddelenieFunkcia na MsÚPriama linka
Ing. Marek Oremusprimátor mesta6500105
Ing. Eva Augustínováprednostka MsÚ6500105
Ing. Dajana Mikulcovásekretariát primátora mesta6500105
Oddelenie pre veci organizačné a správne
PhDr. Mária Huslicovávedúca odd.6500106
Ing. Lucia Timeková evidencia obyvateľstva6500106
Mgr. Zuzana Grosmanová matrikárka6503888
Oddelenie školstva, kultúry, soc. vecí a zdravotníctva
Mgr. Alžbeta Klimentovávedúca odd.6500112
Zita Hozlárovásociálne veci6500112
Mgr. Romana Slažanskáškolstvo6500112
Oddelenie podnikateľskej činnosti
Emília Ondruškovávedúca odd.6502454
Margita Vargovápokladníčka
Oddelenie finančné
Ing. Renáta Mesárošovávedúca odd.6500107
Ing. Helena Sucháňová mzdový účtovník
Jana Porubská účtovník
Ing. Martina Slovákovádane
Bc. Janette Cvikovádane
Mgr. Jana Hindickápoplatky za odvoz KO
Hlavný kontrolór mesta
Ing. Jana Hučkováhlavný kontrolór6500107
Oddelenie životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku
Ing. Pavol Tóthvedúci odd.6500110
Ing. Stanislava Fialkováinvestičná výstavba6500110
Ing. Helena Ultisovámajetkár6500110
Darina Mikulcováodpadové hospodárstvo6500109
Anna LaurováSOÚ6500109
Ing. Eva NemcováSOÚ6500109
Bc. Pavol behul SOÚ6500109
Mestská polícia Šurany
náčelník MsP6500100


TELEFÓNNEČÍSLA ORGANIZÁCIÍ MESTSKÉHO ÚRADU ŠURANY
OrganizáciaMeno a priezviskoPriama linka
Mestský podnik služiebMarián Groma6500892
Mestský bytový podnik Šurany, s.r.o.Jozef Trungel 6500460 6500103
Mestské kultúrne strediskoRNDr. Miroslav Eliáš6500077
Mestská poliklinika ŠuranyIng. Miroslava Križanová6500884
Domov JesienkaIng. Peter Bartovič 6502814
Základná škola BernolákovaMgr. Miroslav Zajíček6502633
Základná škola SNPMgr. Monika Keméňová6500925
Materská škola MostnáEleonóra Révayová6503125
Materská škola MDŽErika Sekanová6501153
Základná umelecká školaMgr. Helena Farkasová6503567
Centrum voľného času MladosťMgr. Ingrid Duláková0911 726 808
vlajka
Online tlmocnik Radio Max Cestovne poriadky
Dôležité telefónne čísla Rozpis lekárenskej pohotovostnej služby
Záchranná služba155, 112 Mestská poliklinika035 6500 884
Hasiči150 Mestská lekáreň Šurany, s.r.o.035 6421 903
Polícia158 Lekáreň TILIA pharm, s.r.o.035 6402 886
Mestská polícia035 6500 100
0905 225 026
Lekáreň Laudanum035 6501 522
Obvodné odd.
Policajného zboru
035 6500 940 Lekáreň Zdravie035 6503 172
Lekáreň U milosrdného srdca035 6500 083