Harmonogram separovaného zberu na rok 2016 Povinné zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok • „Šuriansky jarmok“ sa bude konať 23. a 24. septembra 2016 • „Mikulášske trhy“sa budú konať 6. decembra 2016
Primátor

Vážení návštevníci,

9.december 2014 bol v Šuranoch dňom, ktorým skončilo volebné obdobie 2010 – 2014 a zároveň dňom, ktorým začalo volebné obdobie 2014 – 2018. Vedenie mesta prevzali nové orgány mesta – mestské zastupiteľstvo a primátor mesta na ustanovujúcej schôdzi mestského zastupiteľstva. Novozvolení poslanci a primátor zložili zákonom predpísaný sľub a ujali sa výkonu svojho mandátu.Preto dovoľte, aby som Vás ako novozvolený primátor mesta, privítal na stránkach mesta Šurany. zobraziť celý príhovor

Ing. Marek Oremus

primátor mesta

Kontakt:
Mestský úrad Šurany
Ul. Námestie hrdinov č. 1
942 01 Šurany
email: msu @ surany.sk
č.tel. 035 / 6500105

Telefónny zoznam

Aktuálne zo života mesta

Pripravované udalosti

Erb Surany

Biblia na cestách
výstava

do 26. mája
v knižnici M.Matunáka Šurany

Erb Surany

Celostátní výstava vín

27. mája 2016
Břeclav

Erb Surany

Literárne Šurany
XXIV. ročník

uzávierka súťaže 29. mája 2016


Úradná tabuľa

23.05.2016 Uznesenie z XV. riadneho zasadania MsZ v Šuranoch konaného dňa 20.05.2016
19.05.2016 Upozornenie na povinnosť podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností
16.05.2016 Výberové konanie - riaditeľ CVČ
10.05.2016 Územné rozh. č. 2016-403-03-L
10.05.2016 Upozornenie občanov mesta Šurany
10.05.2016 Prieskum environmentálnej záťaže - Závery
09.05.2016 Výberové konanie - riaditeľ ZUŠ
09.05.2016 Ozn. o začatí územného konania 2016/460-02
05.05.2016 Oznam oddelenia pre veci organizačné a správne MsÚ Šurany
13.04.2016 Informácia o činnosti kancelárie Mikroregiónu CEDRON-NITRAVA
08.04.2016 Uznesenie zo XIV. riadneho zasadania MsZ - 07.04.2016
31.03.2016 Výhodné úvery zo ŠFRB - informácie
17.03.2016 Rozhodnutie o výrube č. 70/2016
16.03.2016 Oznámenie o začatí konania o výrube
16.03.2016 Oznámenie o začatí konania o výrube
07.03.2016 Výsledky volieb do NR SR 2016 v meste Šurany
04.03.2016 Uznesenie z XIII. zasadania MsZ - 03.03.2016
03.03.2016 Mestská lekáreň Šurany - otvorená
22.01.2016 Uznesenie z XII. zasadania MsZ - 21.01.2016
12.01.2016 VZN NSK č. 13/2015
12.01.2016 VZN NSK č. 12/2015
12.01.2016 VZN NSK č. 11/2015
16.12.2015 PHSR mesta Šurany 2015-2020
14.12.2015 Rozpočet mesta Šurany na roky 2016-2018
27.11.2015 Ponuka na prenájom
24.11.2015 Návrh plánu kontrol. činnosti HK na I. polrok 2016
16.11.2015 Obchodná verejná súťaž - opakované kolo
19.10.2015 Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže
28.09.2015 VZN NSK č. 4/2015 - Podpora ubyt. zariadení
28.09.2015 VZN NSK č. 5/2015 - Podpora rozvoja CR
02.07.2015 Oznam - komunálny odpad
30.06.2015 Oznam - stavebný odpad
19.05.2015 Prerokovávanie ÚPN Šurany - Návrh
30.12.2014 Prerokovávanie konceptu UPN Šurany

Rozhlasové relácie

► Športové kluby v meste

vlajka
Radio Max Cestovne poriadky
Dôležité telefónne čísla Rozpis lekárenskej pohotovostnej služby
Záchranná služba155, 112 Mestská poliklinika035 6500 884
Hasiči150 Mestská lekáreň Šurany, s.r.o.035 6421 903
Polícia158 Lekáreň TILIA pharm, s.r.o.035 6402 886
Mestská polícia035 6500 100
0905 225 026
Lekáreň Laudanum035 6501 522
Obvodné odd.
Policajného zboru
035 6500 940 Lekáreň Zdravie035 6503 172
Lekáreň U milosrdného srdca035 6500 083