Primátor

Vážení návštevníci,

9.december 2014 bol v Šuranoch dňom, ktorým skončilo volebné obdobie 2010 – 2014 a zároveň dňom, ktorým začalo volebné obdobie 2014 – 2018. Vedenie mesta prevzali nové orgány mesta – mestské zastupiteľstvo a primátor mesta na ustanovujúcej schôdzi mestského zastupiteľstva. Novozvolení poslanci a primátor zložili zákonom predpísaný sľub a ujali sa výkonu svojho mandátu.Preto dovoľte, aby som Vás ako novozvolený primátor mesta, privítal na stránkach mesta Šurany. zobraziť celý príhovor

Ing. Marek Oremus

primátor mesta

Kontakt:
Mestský úrad Šurany
Ul. Námestie hrdinov č. 1
942 01 Šurany
email: msu @ surany.sk
č.tel. 035 / 6500105

Telefónny zoznam

Aktuálne zo života mesta

Pripravované kultúrno-spoločenské a športové podujatia

Erb Surany

Kalendarium 2015

Kompletný prehľad podujatí

Erb Surany

Mestský ples

24. 1. 2015 o 19.hod.
V spoločenskej hale v Šuranoch

Erb Surany

VŠETKO, ČO MÁM

fotografie Miroslava Majerčíka
synagóga Šurany

Erb Surany

Chvíľa času

fotovýstava Renáta Kozlíková

Erb Surany

Výstava HENRICH FIELES

poet maľby
výstava potrvá do 20.3.2015

Úradná tabuľa

23.01.2015 Vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra
23.01.2015 Uznesenie z II. zasadania MsZ Šurany - 22.01.2015
14.01.2015 Oznámenie o začatí konania o výrube 228
13.01.2015 Oznámenie o začatí konania o výrube 161
30.12.2014 Prerokovávanie konceptu UPN Šurany
22.12.2014 ŽSR, elektrifikácia Šurany, verejné prerokovanie
19.12.2014 Informácia o Správe o hodnotení ŽSR
19.12.2014 Zhrnutie Správy o hodnotení ŽSR, trať Leopoldov Šu
17.12.2014 OZNAM o predaji rybárskych lístkov na rok 2015
12.12.2014 Okrsky na konanie referenda 2015
12.12.2014 Dodatok č. 1 k VZN mesta Šurany č. 3/2011
12.12.2014 VZN mesta Šurany č. 5/2014 o miestnych daniach
12.12.2014 Rozpočet mesta Šurany na roky 2015 - 2017
10.12.2014 Uznesenie z I. riadneho MsZ Šurany - 09.12.2014
24.11.2014 Návrh rozpočtu mesta Šurany na r. 2015-2017
24.11.2014 Návh Dodatku č.1 k VZN č.3/2011
24.11.2014 Návrh VZN č.5/2014 o miestnych daniach
16.11.2014 Zápisnica o výsledku volieb v meste Šurany
22.10.2014 Stanovisko k zámeru spoločnosti ZORAX spol. s r.o.
08.10.2014 Výsledok výb. konania na riad. ZŠ Bernolákova
08.10.2014 Výsledok výberového konania - riad. CVČ
08.10.2014 Kúpna zmluva č.7-2014
02.10.2014 Vyhlásenie kandidatúry pre komunálne voľby 2014
24.09.2014 Oznámenie o výsledku výberového konania
10.09.2014 Oznámenie o začatí konania o výrube
14.08.2014 Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa MSP
07.08.2014 Poradovník na bytové domy
21.07.2014 Zriadenie vecného bremena - OC ZORA
23.05.2014 Výpis z analýzy územia okresu Nové Zámky
23.04.2014 Osadový poriadok - Rybársky kút
13.12.2013 VZN č. 4/2013 o miestnych daniach - schválené
04.12.2012 Zmena prevádzkového času na MsÚ Šurany od 1.1.2013
19.03.2012 ZOZNAM PARKOVACÍCH MIEST
03.10.2011 List predsedu ZMOS-u
23.05.2011 Zásady o spôsobe predaja a prenájmu pozemkov
17.03.2011 List pre občanov od podpredsedu NRSR Roberta Fica
17.01.2011 Centrálny register
29.11.2010 Podrobnejšie výsledky - Komunálne voľby
28.11.2010 Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí
20.09.2010 Výsledky hlasovania v referende - Mesto Šurany
15.03.2010 ÚPN mesta - zadanie
14.09.2009 Nové Zásady o spôsobe predaja a prenájmu pozemkov

Rozhlasové relácie

► Športové kluby v meste

Stalo sa . . .
Deň Lega v knižnici

Deň Lega v knižnici

2015-01-12
Obdobie Vianoc a prázdnin sa už skončilo, ale darčeky, ktoré dostali deti pod stromčekom ešte stále sú v ich pozornosti. Preto sa Občianske združenie v spolupráci s MsK M.Matunáka v Šuranoch rozhodlo pripraviť pre deti v knižnici Deň Lega. viac


V Nitrianskom Hrádku sa lúčili s rokom 2014

V Nitrianskom Hrádku sa lúčili s rokom 2014

2015-01-09
Kultúrne zariadenie Nitriansky Hrádok, MS SČK Nitriansky Hrádok a DHZ Nitriansky Hrádok už po druhý krát zorganizovali pre občanov Nitrianskeho Hrádku oslavu pod názvom " Rozlúčka so starým rokom 2014 a vítanie Nového roka 2015". viac


„Vianoce na FB“

„Vianoce na FB“

2014-12-30
Vysvetlenie tohto zaujímavého názvu ste sa mohli dozvedieť 17. decembra 2014 v Kultúrnom zariadení v Kostolnom Seku. Deti z divadelného krúžku ARS Studio pri Kultúrnom zariadení v Kostolnom Seku sa prezentovali moderným divadelným vystúpením a prispeli tak k predvianočnej atmosfére v Kostolnom Seku. viac


Spomienka na osobnosť Tomáša Bosniaka

Spomienka na osobnosť Tomáša Bosniaka

2014-12-19
Dňa 10. decembra 2014 sme spomínali na významnú osobnosť šurianskej histórie – kapitána, baróna a protitureckého bojovníka Tomáša Bosniaka. Presne 19. decembra 1634 zomrel v Šuranoch a preto pri príležitosti 380. výročia jeho úmrtia pripravilo Mestské kultúrne stredisko vedomostnú súťaž o dejinách mesta viac


Vianočné tvorivé dielne v Spoločenskej hale v Šuranoch

Vianočné tvorivé dielne v Spoločenskej hale v Šuranoch

2014-12-16
V predvianočné obdobie patria k Šuranom i Vianočné tvorivé dielne, ktoré sa v histórii mesta uskutočnili už po šiesty krát. Spoločenská hala v Šuranoch sa zaplnila kreatívnymi ľuďmi z celého Slovenska. Pod ich šikovnými rukami akoby zázrakom vyrastali umelecké predmety s vianočnou tematikou. viac


Chvíľa času - výstava fotografií Renáty Kozlíkovej

Chvíľa času - výstava fotografií Renáty Kozlíkovej

2014-12-15
Minigaléria Spoločenskej haly v Šuranoch ponúka do konca januára 2015 výstavu fotografií autorky Renáty Kozlíkovej, ktorá od počiatku svojej pracovnej kariéry venuje všetok svoj tvorivý potenciál kultúrnej činnosti. viac


Talent 2014

Talent 2014

2014-12-12
V Spoločenskom dome sa uskutočnil už 7. ročník talentovej súťaže Talent 2014 organizovaný Mestským kultúrnym strediskom v Šuranoch. Podujatie bolo zamerané na podporu voľnočasových aktivít s cieľom rozvoja schopností, podporujúce aktívny tvorivý prístup k životu a zároveň k systematickému rozvoju osobnosti. viac


Ustanovujúce mestské zastupiteľstvo

Ustanovujúce mestské zastupiteľstvo

2014-12-10
9.12.2014 sa konalo slávnostné ustanovujúce mestské zastupiteľstvo, kde nastupujúci primátor mesta a novozvolení poslanci mestského zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub. viac


Mikulášske trhy v Šuranoch

Mikulášske trhy v Šuranoch

2014-12-09
Po celom roku plnom povinností a každodenných starostí, prichádza čas Vianoc, čas otvárania ľudských sŕdc. Čas radosti, veselosti, lásky, pokoja a mieru . Neodmysliteľne k tomuto sviatku patria v našom meste Mikulášske trhy spojené s príchodom Mikuláša - posla Vianoc viac


Mikulášske posedenie

Mikulášske posedenie

2014-12-05
Dňa 2.12.2014 sa v Kultúrnom zariadení Kostolný Sek stretli členky SZZP, pri príležitosti Mikulášskeho posedenia, pod vedením Viery Veisovej.O kultúrny program sa postarali dievčatá z krúžku pri kultúrnom zariadení Natália Lehocká a Lucia Bihariová. viac

vlajka
Odkazy
Cestovne poriadky
Dôležité telefónne čísla
Hasiči150 Záchranná služba155, 112
Polícia158 Mestská polícia035 6500 100
0905 225 026
Obvodné odd. Policajného zboru035 6500 940 Mestská poliklinika035 6500 884
Lekaren U milosrdného srdca035 6500 083 Lekaren Zdravie035 6503 172
Lekáreň Laudanum035 6501 522 Lekáreň TILIA pharm, s.r.o.035 6402 886