PRIPRAVUJEME NOVÉ WEB STRÁNKY MESTA ŠURANYPovinné zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávokPRIPRAVUJEME NOVÉ WEB STRÁNKY MESTA ŠURANY

Nový RTG prístroj na Mestskej poliklinike

Dňa 26.10.2018 bol za prítomnosti zástupcov Mesta Šurany, poslancov MZ a zamestnancov Mestskej polikliniky slávnostne odovzdaný do užívania nový digitálny RTG prístroj, ktorý nahradil starý prístroj z roku 1978. Nový digitálny RTG prístroj spolu s PACS systémom na ukladanie, archiváciu, zasielanie a zobrazovanie snímok pacientov, obstaralo pre Mestskú polikliniky Šurany Mesto Šurany formou VO, ktoré schválilo Mestské zastupiteľstvo na návrh primátora mesta Ing. Mareka Oremusa v marci 2018.

Súčasťou výmeny RTG prístroja bola komplexná rekonštrukcia priestorov RTG pracoviska vrátane podláh, kabín pre pacientov, bezpečnostných dverí a pracoviska pre rádiologických technikov.

Spustenie do prevádzky moderného digitálneho RTG prístroja znamená veľký posun v skvalitnení diagnostiky ochorení pacientov a takisto veľký prínos v skvalitnení pracovných podmienok zamestnancov a špecialistov Mestskej polikliniky. Ďalším pozitívom je zníženie radiačnej záťaže pre pacienta na zhruba 1/3 oproti pôvodnému prístroju.

Prostredníctvom PACS systému je možné zasielať snímky pacientov na zhruba 170 zdravotníckych pracovísk (fakultné nemocnice, odborné ústavy ) pre potreby konzultácií prípadne operačných výkonov. Rovnako sa vedia lekári Mestskej polikliniky dostať k snímkam z iných pracovísk na základe požiadavky a údajov pacienta. Digitalizáciou pracoviska sa odbúrala fyzická manipulácia s klasickými snímkami v podobe filmov o rozmeroch napr. 43 cm x 43 cm a práca s tzv. vývojkami a ustalovačmi.Vyberáme z fotogalérie

Autor: R.Kozlikova

Autor: R.Kozlikova

Autor: R.Kozlikova

Autor: R.Kozlikova

Autor: R.Kozlikova

Autor: R.Kozlikova

Autor: R.Kozlikova

Autor: R.Kozlikova

Autor: R.Kozlikova

Autor: R.Kozlikova

Autor: R.Kozlikova

Autor: R.Kozlikova

Autor: R.Kozlikova

Autor: R.Kozlikova

Autor: R.Kozlikova

Autor: R.Kozlikovadopredu
Novší článok
Deň vedy v šurianskej knižnici
Starší článok
Odchovanci šurianskeho karate úspešní aj v Mexiku
dozadu
vlajka
Online tlmocnik Radio Max Cestovne poriadky
Dôležité telefónne čísla Rozpis lekárenskej pohotovostnej služby
Záchranná služba155, 112 Mestská poliklinika035 6500 884
Hasiči150 Mestská lekáreň Šurany, s.r.o.035 6421 903
Polícia158 Lekáreň TILIA pharm, s.r.o.035 6402 886
Mestská polícia035 6500 100
0905 225 026
Lekáreň Laudanum035 6501 522
Obvodné odd.
Policajného zboru
035 6500 940 Lekáreň Zdravie035 6503 172