PRIPRAVUJEME NOVÉ WEB STRÁNKY MESTA ŠURANYPovinné zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávokPRIPRAVUJEME NOVÉ WEB STRÁNKY MESTA ŠURANY

Slávnosť k príležitosti 60.výročia založenia ZUŠ

Spoločenský dom v Šuranoch opäť ožil dňa 3. októbra 2018 vďaka veľkej udalosti. Základná umelecká škola Tibora Sládkoviča v Šuranoch oslávila 60-te narodeniny. Na slávnosť bolo pozvaných cez 100 hostí, ktorí si uctili našu jubilantku. V programe vystúpili bývalí absolventi našej školy, ktorí sa úspešne formujú v umeleckom svete, či už na VŠMU alebo Novej scéne. Umenie Barbory Dvorskej, Dáriusa Kočiho, Mareka Bednárika, Richarda Ferusa a Luda Kuruca bolo veľkým zážitkom pre všetkých v sále. Predstavili sa klasickým a muzikálovým spevom a hrou na pozaunu. Najväčším prekvapením bolo uvedenie Suity pre husle a klavír vo forme hudobného darčeka od skladateľa Luda Kuruca. Toto dielo bolo napísané práve pre túto jedinečnú príležitosť 60-teho výročia existencie ZUŠ.

Gradácia celého programu vyvrcholila záverečným hudobným číslom od E. Morricone - Once upon a time in the West, v podaní Heleny Farkasovej /spev/, riaditeľky školy a školského orchestra. Aranžmá skladby perfektne zvládla Eva Haluzová.

Výzdobu sály tvorilo 108 výtvarných prác bývalých aj súčasných žiakov výtvarného odboru našej školy. Každý pozvaný si odniesol od „nás“ darček – bulletin, vydaný školou, pri príležitosti jubilea, v ktorom sa nachádza prierez od histórie až po súčasnosť školy. Táto 52 stranová knižka v sebe ukrýva množstvo fotiek z bohatého života zušky, úspechy našich žiakov, ako aj výtvarné práce.

Gradácia celého programu vyvrcholila záverečným hudobným číslom od E. Morricone - Once upon a time in the West, v podaní Heleny Farkasovej /spev/, riaditeľky školy a školského orchestra. Aranžmá skladby perfektne zvládla Eva Haluzová.

„Standing ovation“ bol najkrajším prejavom ohodnotenia tohto vystúpenia. Všetci pozvaní boli nadšení z tejto celej akcie. Spokojnosť a poďakovanie prejavil aj primátor mesta Šurany Ing. Marek Oremus a poslanec NSK Ing. Ladislav Marenčák.

Zaželajme teda našej jubilantke veľa úspechov na ceste jej rozvoja, dobrých a zapálených pedagógov a ostatných zamestnancov, a hlavne veľa talentovaných žiakov, aby sme mohli aj v ďalších desaťročiach vzdelávať a vychovávať novú, mladú, umeleckú generáciu .Mgr. Helena Farkasová, DiS.art.
riaditeľka školy
Vyberáme z fotogalérie

Autor: R.Kozlikova

Autor: R.Kozlikova

Autor: R.Kozlikova

Autor: R.Kozlikova

Autor: R.Kozlikova

Autor: R.Kozlikova

Autor: R.Kozlikova

Autor: R.Kozlikova

Autor: R.Kozlikova

Autor: R.Kozlikova

Autor: R.Kozlikova

Autor: R.Kozlikova

Autor: R.Kozlikova

Autor: R.Kozlikova

Autor: R.Kozlikova

Autor: R.Kozlikova

Autor: R.Kozlikova

Autor: R.Kozlikova

Autor: R.Kozlikova

Autor: R.Kozlikova

Autor: R.Kozlikova

Autor: R.Kozlikova

Autor: R.Kozlikova

Autor: R.Kozlikova

Autor: R.Kozlikova

Autor: R.Kozlikova

Autor: R.Kozlikova

Autor: R.Kozlikovadopredu
Novší článok
K Šuranom patrí Žofia Bosniaková
Starší článok
Denné centrum seniorov v Šuranoch oslávilo mesiac úcty k starším
dozadu
vlajka
Online tlmocnik Radio Max Cestovne poriadky
Dôležité telefónne čísla Rozpis lekárenskej pohotovostnej služby
Záchranná služba155, 112 Mestská poliklinika035 6500 884
Hasiči150 Mestská lekáreň Šurany, s.r.o.035 6421 903
Polícia158 Lekáreň TILIA pharm, s.r.o.035 6402 886
Mestská polícia035 6500 100
0905 225 026
Lekáreň Laudanum035 6501 522
Obvodné odd.
Policajného zboru
035 6500 940 Lekáreň Zdravie035 6503 172