PRIPRAVUJEME NOVÉ WEB STRÁNKY MESTA ŠURANYPovinné zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávokPRIPRAVUJEME NOVÉ WEB STRÁNKY MESTA ŠURANY

Slávnostná svätá omša

V nedeľu 2.septembra sa v Rímsko-katolíckom kostole sv. Štefana, prvomučeníka v Šuranoch konala slávnostná svätá omša pri príležitosti 880. výročia prvej písomnej zmienky o meste Šurany. Slávnostnej svätej omši sa zúčastnil primátor mesta Šurany Ing. Marek Oremus, zástupca primátora mesta Šurany Ing. František Tamašovič, poslanci Mestského zastupiteľstva, riaditeľ MsKS RNDr. Miroslav Eliáš, predseda MO MS v Šuranoch Vašek Valenta a široká verejnosť. Omšu odslúžil dôstojný pán farár Štefan Vícen.BJ
Vyberáme z fotogalérie

Autor: B.Jakab

Autor: B.Jakab

Autor: B.Jakab

Autor: B.Jakab

Autor: B.Jakab

Autor: B.Jakab

Autor: B.Jakab

Autor: B.Jakab

Autor: B.Jakab

Autor: B.Jakab

Autor: B.Jakab

Autor: B.Jakab

Autor: B.Jakab

Autor: B.Jakabdopredu
Novší článok
31. novodobý Šuriansky jarmok
Starší článok
Slávnostné uvedenie a prezentácia kníh
dozadu
vlajka
Online tlmocnik Radio Max Cestovne poriadky
Dôležité telefónne čísla Rozpis lekárenskej pohotovostnej služby
Záchranná služba155, 112 Mestská poliklinika035 6500 884
Hasiči150 Mestská lekáreň Šurany, s.r.o.035 6421 903
Polícia158 Lekáreň TILIA pharm, s.r.o.035 6402 886
Mestská polícia035 6500 100
0905 225 026
Lekáreň Laudanum035 6501 522
Obvodné odd.
Policajného zboru
035 6500 940 Lekáreň Zdravie035 6503 172