PRIPRAVUJEME NOVÉ WEB STRÁNKY MESTA ŠURANYPovinné zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávokPRIPRAVUJEME NOVÉ WEB STRÁNKY MESTA ŠURANY

Slávnostné uvedenie a prezentácia kníh

V deň 880. výročia prvej písomnej zmienky o meste Šurany, 3. septembra 2018 sa v Spoločenskom dome v Šuranoch konalo slávnostné uvedenie a prezentácia kníh autorov Oľgy Némethovej , Mgr. Karola Kolečániho, Renáty Kozlíkovej a RNDr. Miroslava Eliáša za účasti predstaviteľov mesta Šurany, Mestského kultúrneho strediska a mestských organizácií.

Slávnostné uvedenie a prezentáciu kníh otvoril skúsený moderátor Radoslav Šebo, ktorý „vyspovedal“ všetkých štyroch autorov. Hudobným hosťom večera bola Veselá muzika. Na záver sa prítomným prihovoril primátor mesta Šurany Ing. Marek Oremus, ktorý je zároveň „krstným otcom“ všetkých kníh. Po uvedení kníh sa vo vestibule Spoločenského domu konala autogramiáda. Slávnostne uvedené boli knihy – Karol Kolečáni – Kostolný Sek , Oľga Némethová – Chlapci z uličky, Renáta Kozlíková – Šurany vo fotografii a Miroslav Eliáš - Šurany: Cesta dejinami mesta zo zbierok Mestského múzea .

„Ďakujem mojej milovanej rodine za celoživotnú podporu, spolupatričnosť, trpezlivosť, motiváciu, inšpiráciu a pomoc pri spracovaní tejto knihy. Ďakujem mojej maminke za celoživotné svetlo v mojej duši. Ďakujem predstaviteľom mesta za možnosť prezentácie mojej tvorby. Ďakujem mojim verným priateľom za podporu. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa podieľali na tvorbe tejto knihy.“ Uvádza autorka knihy Šurany vo fotografii Renáta Kozlíková v závere knihy. „Túto knihu venujem človeku, ktorý mi ukázal cestu, môjmu drahému otcovi Deziderovi Némethovi.“ dodáva autorka.Branislav Jakab
Vyberáme z fotogalérie

Autor: B.Jakab

Autor: B.Jakab

Autor: B.Jakab

Autor: B.Jakab

Autor: B.Jakab

Autor: B.Jakab

Autor: B.Jakabdopredu
Novší článok
Slávnostná svätá omša
Starší článok
Slávnostné Mestské zastupiteľstvo v Šuranoch
dozadu
vlajka
Online tlmocnik Radio Max Cestovne poriadky
Dôležité telefónne čísla Rozpis lekárenskej pohotovostnej služby
Záchranná služba155, 112 Mestská poliklinika035 6500 884
Hasiči150 Mestská lekáreň Šurany, s.r.o.035 6421 903
Polícia158 Lekáreň TILIA pharm, s.r.o.035 6402 886
Mestská polícia035 6500 100
0905 225 026
Lekáreň Laudanum035 6501 522
Obvodné odd.
Policajného zboru
035 6500 940 Lekáreň Zdravie035 6503 172