PRIPRAVUJEME NOVÉ WEB STRÁNKY MESTA ŠURANYPovinné zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávokPRIPRAVUJEME NOVÉ WEB STRÁNKY MESTA ŠURANY

Zabávame sa s pohybom

Rodina v pohybe, tento projekt pripravili a zorganizovali učiteľky MŠ na ulici Mostnej Šurany, pre triedu Veveričiek. Deti spoločne s rodičmi alebo starými rodičmi súťažili v zábavných športových disciplínach v areáli materskej škôlky. Popoludnie 27. júna si užili spoločne pri skákaní vo vreci, skladaní tangramov, holení ockov alebo dedkov, hádzaní na kôš a pri prekážkovom florbale. Súťažné disciplíny preverili pohybové zručnosti detí aj rodičov a popri nich si užili veľa zábavy. Najviac smiechu bolo počas holenia ockov, kedy sa minulo veľa šľahačky a model bol nielen oholený, ale i sladký. Všetci súťažiaci museli dodržiavať pravidlá, hrať fér, hľadať tie najlepšie riešenia, nezraniť sa a pritom snažiť sa byť najlepší. V záverečnej, nesúťažnej disciplíne - skladanie papierových čiapok - si preverili svoje schopnosti rodičia, ale išlo im to výborne. Počas celého popoludnia však išlo hlavne o to, aby sa deti naučili baviť sa športom, prežívať pri pohybe príjemné chvíle a byť spolu. Samotní rodičia sa vyjadrili, že tento spôsob prezentácie práce materskej školy je omnoho zaujímavejší a pútavejší. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o uskutočnenie tejto aktivity.JK
Vyberáme z fotogalérie

Autor:

Autor:

Autor:

Autor:

Autor:

Autor:

Autor:

Autor:

Autor:

Autor:

Autor:dopredu
Novší článok
Bronzové ťaženie Sofii Fialkovej v KARATE 1 YOUTH LEAGUE
Starší článok
Laura Pálinkášová na kvalifikácii v Umagu
dozadu
vlajka
Online tlmocnik Radio Max Cestovne poriadky
Dôležité telefónne čísla Rozpis lekárenskej pohotovostnej služby
Záchranná služba155, 112 Mestská poliklinika035 6500 884
Hasiči150 Mestská lekáreň Šurany, s.r.o.035 6421 903
Polícia158 Lekáreň TILIA pharm, s.r.o.035 6402 886
Mestská polícia035 6500 100
0905 225 026
Lekáreň Laudanum035 6501 522
Obvodné odd.
Policajného zboru
035 6500 940 Lekáreň Zdravie035 6503 172