PRIPRAVUJEME NOVÉ WEB STRÁNKY MESTA ŠURANYPovinné zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávokPRIPRAVUJEME NOVÉ WEB STRÁNKY MESTA ŠURANY

Mesto matkám

K príležitosti Dňa matiek zorganizovalo Mesto Šurany v Spoločenskej hale kultúrne podujatie venované všetkým matkám. Po úvodnom slove RNDr. Miroslava Eliáša, riaditeľa MsKS sa prítomným ženám prihovoril primátor mesta Ing. Marek Oremus so slovami plnými lásky a úcty k človeku tak blízkemu. Ako prejav vďaky daroval matkám okrem krásnych kvetov najznámejšie hity zo Šláger TV a TV 8 v podaní známej hudobnej dvojice Martina Jakubca a Božanky. Publikum si s nadšením spolu s nimi zaspievali známe piesne a poniektorí i zatancovali. Dobrá nálada, pozitívna energia a krásne kvety vyčarovali na tvárach žien šťastné úsmevy, ktoré boli pre organizátorov najväčšou odmenou.r.k.
Vyberáme z fotogalérie

Autor: R.Kozlikova

Autor: R.Kozlikova

Autor: R.Kozlikova

Autor: R.Kozlikova

Autor: R.Kozlikova

Autor: R.Kozlikova

Autor: R.Kozlikova

Autor: R.Kozlikova

Autor: R.Kozlikova

Autor: R.Kozlikova

Autor: R.Kozlikova

Autor: R.Kozlikova

Autor: R.Kozlikova

Autor: R.Kozlikova

Autor: R.Kozlikova

Autor: R.Kozlikova

Autor: R.Kozlikova

Autor: R.Kozlikova

Autor: R.Kozlikova

Autor: R.Kozlikova

Autor: R.Kozlikova

Autor: R.Kozlikova

Autor: R.Kozlikova

Autor: R.Kozlikovadopredu
Novší článok
Výsadba stromov
Starší článok
Oslava Dňa rodiny v materskej škole na ulici MDŽ v Šuranoch
dozadu
vlajka
Online tlmocnik Radio Max Cestovne poriadky
Dôležité telefónne čísla Rozpis lekárenskej pohotovostnej služby
Záchranná služba155, 112 Mestská poliklinika035 6500 884
Hasiči150 Mestská lekáreň Šurany, s.r.o.035 6421 903
Polícia158 Lekáreň TILIA pharm, s.r.o.035 6402 886
Mestská polícia035 6500 100
0905 225 026
Lekáreň Laudanum035 6501 522
Obvodné odd.
Policajného zboru
035 6500 940 Lekáreň Zdravie035 6503 172