Vianočné stretnutie dôchodcov

Neodmysliteľnou súčasťou vianočných sviatkov v Šuranoch, je vianočné stretnutie dôchodcov, ktoré sa stalo už tradíciou. Tohtoročné sa uskutočnilo 28. decembra v spoločenskej hale. Šurianski seniori sa na túto udalosť veľmi tešia a veľmi zodpovedne pripravujú. Veď stretnutia, rozhovory a príjemne prežité chvíle patria k príjemným aktivitám a aj k Vianociam.

Stretnutie každoročne pripravuje Mesto Šurany, Mestský úrad Šurany a Mestské kultúrne stredisko Šurany. K tradíciám patrí i príhovor primátora mesta. Keďže sa rok 2017 už končí, je čas bilancovania, končiaci rok hodnotil v príhovore aj Ing. Marek Oremus. Okrem záverečného účtu predstavil aj niektoré zámery pre rok 2018.

Organizátori stretnutia dôchodcov sa každoročne snažia o to, aby sa seniori hlavne dobre zabavili. Preto sa rozhodli, že pozvú na toto podujatie známu osobnosť zo slovenskej divadelnej a hudobnej scény, pani Maju Velšicovú. I napriek veku vie rozdávať radosť, vtip a dobrú náladu plným priehrštím. Okrem známych pesničiek prítomných rozosmiala, dokonca naučila novú choreografiu na seniorské diskotéky. Po jej vystúpení sa vianočným programom predstavili domáce súbory - Váraďani, Šurianski tamburáši, Šurianka a šurianska dychovka. Dychovka už hrala nielen na počúvanie, ale i do tanca. Dôchodcovia pokračovali v tanci i pri hudbe dua EF Band. Ich radosť bola veľmi nákazlivá a vzhľadom k veku i zdravotným problémom, obdivuhodná. Keďže všetci boli posilnení výbornou kapustnicou, vydržali až do tmy. Poďakovanie patrí všetkým vystupujúcim, ktorí sa postarali o dobrú náladu, a tiež organizátorom stretnutia. Primátor mesta v závere všetkým prítomným zaželal veľa zdravia a radosti v nasledujúcom roku.JK
Vyberáme z fotogalérie

Autor: R.Kozlíková

Autor: R.Kozlíková

Autor: R.Kozlíková

Autor: R.Kozlíková

Autor: R.Kozlíková

Autor: R.Kozlíková

Autor: R.Kozlíková

Autor: R.Kozlíková

Autor: R.Kozlíková

Autor: R.Kozlíková

Autor: R.Kozlíková

Autor: R.Kozlíková

Autor: R.Kozlíková

Autor: R.Kozlíková

Autor: R.Kozlíková

Autor: R.Kozlíková

Autor: R.Kozlíková

Autor: R.Kozlíková

Autor: R.Kozlíková

Autor: R.Kozlíková

Autor: R.Kozlíková

Autor: R.Kozlíková

Autor: R.Kozlíková

Autor: R.Kozlíková

Autor: R.Kozlíková

Autor: R.Kozlíková

Autor: R.Kozlíková

Autor: R.Kozlíková

Autor: R.Kozlíková

Autor: R.Kozlíková

Autor: R.Kozlíková

Autor: R.Kozlíkovádopredu
Novší článok
Novoročný príhovor primátora mesta Šurany
Starší článok
Vianočná súťaž s Mestskou lekárňou
dozadu
vlajka
Online tlmocnik Radio Max Cestovne poriadky
Dôležité telefónne čísla Rozpis lekárenskej pohotovostnej služby
Záchranná služba155, 112 Mestská poliklinika035 6500 884
Hasiči150 Mestská lekáreň Šurany, s.r.o.035 6421 903
Polícia158 Lekáreň TILIA pharm, s.r.o.035 6402 886
Mestská polícia035 6500 100
0905 225 026
Lekáreň Laudanum035 6501 522
Obvodné odd.
Policajného zboru
035 6500 940 Lekáreň Zdravie035 6503 172