ČO vieš o Šuranoch – kvíž pre žiakov ZŠ reportáž Harmonogram separovaného zberu na rok 2018 • „Šuriansky jarmok“ sa bude konať 21. a 22. septembra 2018 • „Šurianske hody“ sa budú konať 28. októbra 2018 • „Mikulášske trhy“sa budú konať 6. decembra 2018 • Povinné zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok

Šurany očami Laca Zrubca

Autor literatúry faktu, beletrie, básní, divadelných scenárov a mnohých žurnalistických článkov a rodák zo Šurian, Ladislav Zrubec, bol témou literárneho pondelka, ktorý sa konal 24. júla pred šurianskym kníhkupectvom. Pracovníčky knižnice si pripravili rozprávanie a čítanie z kníh, v ktorých sa autor venuje milovaným Šuranom. Na pozadí beletristicky spracovaného príbehu lásky mladej Šurianky Laury, v novele Hanba /1999/, podrobne opísal skutočné miesta nášho mesta. Do deja zasahovala postava Iča Kominára, miestneho hrobára, ktorý mal podľa autora nezvyčajné schopnosti. Počas čítania ukážok z novely si prítomní pripomenuli výrazy typické pre Šurany, ako flintička, derečka, vochter. Pre niektorých to boli celkom neznáme slová.

Príbeh lásky je tiež témou románu, ktorý sa odohráva v šurianskom cukrovare s názvom Starý kocúr. Všetci prítomní sa zhodli, že opisy osôb, miest i udalostí sú veľmi verné. Tí, ktorí mali možnosť poznať dejinné udalosti konca druhej svetovej vojny, Krvavé Vianoce, popravy bratov Bučekovcov, ale i obyčajný život obyvateľov mesta Šurany a šurianskeho cukrovaru, si mohli svoje poznatky porovnať s opismi v spomínanej knihe. Všetci uvítali prítomnosť vzdialenej príbuznej Laca Zrubca, ktorá prispela do diskusie osobnými zážitkami.

Literárne pondelky v Šuranoch sa, ku podivu, stretli s dobrým ohlasom a záujmom návštevníkov a obyvateľov Šurian.JK
Vyberáme z fotogalérie

Autor: BH

Autor: BH

Autor: BH

Autor: BH

Autor: BH

Autor: BH

Autor: BH

Autor: BH

Autor: BH

Autor: BH

Autor: BH

Autor: BH

Autor: BHdopredu
Novší článok
Posledné prípravné zápasy pred začiatkom ligy
Starší článok
Brigáda pri Venuši
dozadu
vlajka
Online tlmocnik Radio Max Cestovne poriadky
Dôležité telefónne čísla Rozpis lekárenskej pohotovostnej služby
Záchranná služba155, 112 Mestská poliklinika035 6500 884
Hasiči150 Mestská lekáreň Šurany, s.r.o.035 6421 903
Polícia158 Lekáreň TILIA pharm, s.r.o.035 6402 886
Mestská polícia035 6500 100
0905 225 026
Lekáreň Laudanum035 6501 522
Obvodné odd.
Policajného zboru
035 6500 940 Lekáreň Zdravie035 6503 172