ČO vieš o Šuranoch – kvíž pre žiakov ZŠ reportáž Harmonogram separovaného zberu na rok 2018 • „Šuriansky jarmok“ sa bude konať 21. a 22. septembra 2018 • „Šurianske hody“ sa budú konať 28. októbra 2018 • „Mikulášske trhy“sa budú konať 6. decembra 2018 • Povinné zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok

V Šuranoch prezentovali ľudový dvojspev a výtvarný prejav detí z Požitavia

Centrum voľného času v Šuranoch v spolupráci so Základnou umeleckou školou T.Sládkoviča v Šuranoch zorganizovalo dňa 8.6.2017 regionálnu spevácku súťaž "POŽITAVSKÉ DOJSPEVY". Cieľom organizátorov súťaže je prezentácia ľudových piesní a podpora talentov v našom regióne.

Vedenie mesta Šurian prispelo do súťaže sponzorskými predmetmi a hodnotnými knihami. Pedagógovia Centra voľného času pripravili množstvo cien z keramiky. Odborná porota, zložená z pedagógov ZUŠ ocenila snahu a hudobný prejav každej zúčastnenej dvojice.

Súťaže sa zúčastnilo 9 dvojíc a všetci zúčastnení boli ocenení.

Súbežne so speváckou súťažou prebiehala aj výtvarná súťaž „VÝTVARNÝ PREJAV DETÍ Z POŽITAVIA". Do súťaže sa zapojilo niekoľko škôl a víťazné práce sú vystavené v mestskom múzeu v Šuranoch /Synagóga/ do konca júna 2017.

Výtvarne zruční žiaci budú mať opäť príležitosť svojimi prácami, kreatívnym a netradičným spôsobom zobraziť malebnú Požitavskú krajinu aj na budúci rok.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do príprav týchto dvoch akcií a zároveň patrí poďakovanie aj súťažiacim a zúčastnením.

Radi by sme povzbudili malých i veľkých spevákov a výtvarníkov, aby sa v budúcom roku zapojili do 2. ročníka pripravovaných regionálních súťaží, ktoré mestské organizácie v Šuranoch s nadšením pripravujú.Mgr. Ingrid Duláková, riaditeľka CVČ v Šuranoch
Vyberáme z fotogalérie

Autor: R. Kozlikova

Autor: R. Kozlikova

Autor: R. Kozlikova

Autor: R. Kozlikova

Autor: R. Kozlikova

Autor: R. Kozlikova

Autor: R. Kozlikova

Autor: R. Kozlikova

Autor: R. Kozlikova

Autor: R. Kozlikova

Autor: R. Kozlikova

Autor: R. Kozlikova

Autor: R. Kozlikova

Autor: R. Kozlikova

Autor: R. Kozlikova

Autor: R. Kozlikova

Autor: R. Kozlikova

Autor: R. Kozlikovadopredu
Novší článok
Spisovateľka Jana Pronská v šurianskej knižnici
Starší článok
Lampiónový sprievod mestom
dozadu
vlajka
Online tlmocnik Radio Max Cestovne poriadky
Dôležité telefónne čísla Rozpis lekárenskej pohotovostnej služby
Záchranná služba155, 112 Mestská poliklinika035 6500 884
Hasiči150 Mestská lekáreň Šurany, s.r.o.035 6421 903
Polícia158 Lekáreň TILIA pharm, s.r.o.035 6402 886
Mestská polícia035 6500 100
0905 225 026
Lekáreň Laudanum035 6501 522
Obvodné odd.
Policajného zboru
035 6500 940 Lekáreň Zdravie035 6503 172