ČO vieš o Šuranoch – kvíž pre žiakov ZŠ reportáž Harmonogram separovaného zberu na rok 2018 • „Šuriansky jarmok“ sa bude konať 21. a 22. septembra 2018 • „Šurianske hody“ sa budú konať 28. októbra 2018 • „Mikulášske trhy“sa budú konať 6. decembra 2018 • Povinné zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok

40. výročie založenia Ženského speváckeho zboru Kantáta

V synagóge v Šuranoch sa stretli nadšenci zborového spevu pri príležitosti 40. výročia založenia Ženského speváckeho zboru Kantáta. Zrod speváckeho zboru Kantáta, ktorý pracuje pri Mestskom kultúrnom stredisku v Šuranoch sa datuje od roku 1977. Jeho zakladajúcimi členkami boli učiteľky materských škôl, ktoré vystupovali v obciach i mestách Slovenska pod taktovkou dirigenta Emila Malatinca. Pravidelne sa zúčastňoval okresných a krajských prehliadok, ktoré preň boli vždy mimoriadne úspešné. V súčasnosti vedie zbor umelecká vedúca Mgr. PhD. Jana Kucharová. Zbor tiež úzko spolupracuje s pedagógmi zo Základnej umeleckej školy Tibora Sládkoviča v Šuranoch a niekoľko piesní nacvičil i so šurianskym Tamburášskym súborom Jozefa Šutku.

Spevácky zbor má za sebou množstvo ocenení a vystúpení nielen doma ale i v zahraničí. V roku 2006 pokrstil svoje prvé CD pod názvom „Naše najmilšie“ a tento rok vydal svoje druhé dvoj CD pod názvom „Nechajme znieť pieseň“. Spevácky zbor Kantáta pozdravil prítomných krásnymi slovenskými ľudovými piesňami.

Hosťom programu bol Chorus Cremniciensis, chrámový miešaný spevácky zbor z družobnej Kremnice, ktorý pracuje od svojho vzniku pod záštitou rímsko-katolíckeho farského úradu v Kremnici. Má za sebou množstvo ocenení a vo svojom novom zložení zbor účinkoval na medzinárodnom Festivale Viliama Figuša Bystrého v Banskej Bystrici, kde získal strieborné pásmo. Zbor diriguje Mgr. Janka Šumichrastová.

Krásnymi básňami prítomných pozdravila niekoľkonásobná víťazka Vansovej lomničky a Rozprávačského Lodna, členka speváckeho zboru Kantáta pani Anna Sládkovičová. Ing. Marek Oremus, primátor mesta Šurany poprial súboru mnoho ďalších úspechov a odovzdal Ženskému speváckemu zboru Kantáta Ďakovný list za dlhodobý prínos v oblasti kultúry a reprezentácii mesta, ktorý prevzala dirigentka Jana Kucharová. Veľkým uznaním za prínos v oblasti kultúry bol Ďakovný list venovaný pani Anne Sládkovičovej. Pamätný list pri príležitosti 40. výročia založenia Ženského speváckeho zboru KANTÁTA , odovzdal Speváckemu zboru Chorus Cremniciensis z družobného mesta Kremnica, ktorý prevzala Mgr. Janka Kucharová. Na záver sa poďakovala účastníčkam zboru a mestu za veľkú podporu , ako i hosťom za skvelý zážitok . Pani Šumichrastová svojim príhovorom vyjadrila úctu a vďaku za pozvanie . Program bol ukončený spoločným Zápisom do Pamätnej knihy mesta .r.k.
Vyberáme z fotogalérie

Autor: R. Kozlikova

Autor: R. Kozlikova

Autor: R. Kozlikova

Autor: R. Kozlikova

Autor: R. Kozlikova

Autor: R. Kozlikova

Autor: R. Kozlikova

Autor: R. Kozlikova

Autor: R. Kozlikova

Autor: R. Kozlikova

Autor: R. Kozlikova

Autor: R. Kozlikova

Autor: R. Kozlikova

Autor: R. Kozlikova

Autor: R. Kozlikova

Autor: R. Kozlikova

Autor: R. Kozlikova

Autor: R. Kozlikova

Autor: R. Kozlikova

Autor: R. Kozlikova

Autor: R. Kozlikova

Autor: R. Kozlikova

Autor: R. Kozlikova

Autor: R. Kozlikova

Autor: R. Kozlikovadopredu
Novší článok
Deň detí v Šuranoch
Starší článok
Karatisti zo šurianskeho Karate klubu TRIUMPH premenili každý štart na medailu
dozadu
vlajka
Online tlmocnik Radio Max Cestovne poriadky
Dôležité telefónne čísla Rozpis lekárenskej pohotovostnej služby
Záchranná služba155, 112 Mestská poliklinika035 6500 884
Hasiči150 Mestská lekáreň Šurany, s.r.o.035 6421 903
Polícia158 Lekáreň TILIA pharm, s.r.o.035 6402 886
Mestská polícia035 6500 100
0905 225 026
Lekáreň Laudanum035 6501 522
Obvodné odd.
Policajného zboru
035 6500 940 Lekáreň Zdravie035 6503 172