ČO vieš o Šuranoch – kvíž pre žiakov ZŠ reportáž Harmonogram separovaného zberu na rok 2018 • „Šuriansky jarmok“ sa bude konať 21. a 22. septembra 2018 • „Šurianske hody“ sa budú konať 28. októbra 2018 • „Mikulášske trhy“sa budú konať 6. decembra 2018 • Povinné zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok

Výročná členská schôdza MS SČK Šurany

V nedeľu 15. mája 2017 sa v Spoločenskej hale v Šuranoch konala Výročná členská schôdza MS Slovenského Červeného kríža v Šuranoch.

Pozvanie na schôdzu prijala p. Zita Lutišanová, predsedníčka MS SČK v Kostolnom Seku; Mgr. Alžbeta Klimentová, vedúca oddelenia kultúry, školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva na Mestskom úrade v Šuranoch a Ing. František Tamašovič, zástupca primátora Mesta Šurany.

Na úvod schôdze v kultúrnom programe vystúpila spevom Romana Tóthová, žiačka Základnej umeleckej školy v Šuranoch a ženská spevácka skupina Šurianka. Ďalším bodom stretnutia bolo ocenenie darcu krvi . Pán Pavol Vanko bol ocenený najvyššou plaketou MUDr. Jána Kňazovického. Ocenené ďakovným listom boli aj členky spolku p. Kurucová, Poláková a Bóžiková za dlhoročné aktívne členstvo v MS SČK v Šuranoch z príležitosti dožitia 80. rokov.

Hodnotiacu správu za rok 2016 a návrh plánu práce MS SČK v Šuranoch na rok 2017 predniesla predsedníčka Mgr. Vladimíra Bartovičová. Finančnú správu za rok 2016 a finančný plán na rok 2017 prečítala pokladníčka p. Nagyová. Záverom schôdze bola diskusia. Pre prítomných bolo pripravené občerstvenie a na zábavu spievala ženská spevácka skupina Šurianka.

Miestny spolok má 8 členov výboru a aktuálne 210 členov. Najväčšiu činnosť zameriavajú na darcovstvo krvi. V roku 2016 bolo v Šuranoch 6 výjazdových odberov, ktoré boli organizované pravidelne každé dva mesiace. „Ďakujeme všetkým našim darcom, že svojim šľachetným činom pomáhajú o navrátenie a zlepšenie zdravotného stavu chorým a zraneným.“ poďakovala predsedníčka MS SČK v hodnotiacej správe za rok 2016. V roku 2016 organizovali Fašiangovú zábavu v maskách a 4. ročník Majálesu. Službu prvej pomoci zabezpečujú na mnohých podujatiach organizovaných v meste. V spolupráci s MsKS sa podieľajú na Dni narcisov.ROZHOVOR: Ocenený darca Kňazovického plaketou Pavol Vanko

Pán Pavol Vanko daroval krv už viac ako 100-krát, čo je naozaj obdivuhodné. S darovaním krvi trochu váhal, či pôjde alebo nie. Prvýkrát daroval krv v roku 1977, keď pracoval v Elektrosvite. „Keď sa nám v práci stal úraz, kolega šiel do nemocnice a potreboval väčšie množstvo krvi. Traja kolegovia sa rozhodli, že pôjdu a darujú krv a zobrali aj mňa“.

Veľkým vzorom pre neho bol jeho otec a brat, ktorí už krv darovali skôr. „Ja som s darovaním zotrval až do dnešného dňa. Ak mi to zdravie dovolí, budem pokračovať do 65. I keď mám tri krásne, zdravé deti, následníka nemám. Sú dospelí a rozhodnutie je na nich samých.“

„Mojou motiváciu darovania krvi je pocit, že zachránim niekoho, kto to najviac potrebuje, lebo človek nikdy nevie, kedy krv bude potrebovať i on sám.“ Darovanie krvi má i menšiu výhodu malej prevencii prehliadok. „Človek je pravidelne o svojom zdraví priebežne informovaný, pretože chorému darcovi krv nezoberú. A čo sa môjho zdravia týka zatiaľ chvalabohu mal som len párkrát problémy s ľadvinovými kameňmi, ale tie po namáhavom behaní v nemocnici po schodoch a vypitia veľkého množstva vody vyšli samy, zdravie mi slúži.“Vyberáme z fotogalérie

Autor: Branislav Jakab

Autor: Branislav Jakab

Autor: Branislav Jakab

Autor: Branislav Jakab

Autor: Branislav Jakab

Autor: Branislav Jakab

Autor: Branislav Jakab

Autor: Branislav Jakabdopredu
Novší článok
Šurianski mladí karatisti úspešní na dvoch podujatiach
Starší článok
ZUŠ Tibora Sládkoviča Šurany si pripomenula Deň matiek
dozadu
vlajka
Online tlmocnik Radio Max Cestovne poriadky
Dôležité telefónne čísla Rozpis lekárenskej pohotovostnej služby
Záchranná služba155, 112 Mestská poliklinika035 6500 884
Hasiči150 Mestská lekáreň Šurany, s.r.o.035 6421 903
Polícia158 Lekáreň TILIA pharm, s.r.o.035 6402 886
Mestská polícia035 6500 100
0905 225 026
Lekáreň Laudanum035 6501 522
Obvodné odd.
Policajného zboru
035 6500 940 Lekáreň Zdravie035 6503 172