ČO vieš o Šuranoch – kvíž pre žiakov ZŠ reportáž Harmonogram separovaného zberu na rok 2018 • „Šuriansky jarmok“ sa bude konať 21. a 22. septembra 2018 • „Šurianske hody“ sa budú konať 28. októbra 2018 • „Mikulášske trhy“sa budú konať 6. decembra 2018 • Povinné zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok

Mesto ocenilo dobrovoľných darcov krvi

Medzi najhumánnejšie skutky medzi spoluobčanmi bezpochyby patrí darovanie krvi. V stredu 12. apríla predstavitelia mesta Šurany a zástupcovia Slovenského červeného kríža - Územný spolok SČK privítali v obradnej miestnosti mestského úradu darcov krvi, aby im vyjadrili uznanie a poďakovanie za tieto šľachetné činy. Medzi ocenenými bolo 28 držiteľov bronzovej, 14 striebornej, 5 zlatej plakety prof. MUDr. Jana Janského a 1 darca bol ocenený najvyšším ocenením za darovanie krvi medailou prof. MUDr. Jána Kňazovického.

Prítomných privítala predsedníčka MS SČK Mgr. Vladimíra Bartovičová, za mesto sa prihovoril zástupca primátora Ing. František Tamašovič a za Územný spolok SČK pani Zita Lutišanová. Spoločne ocenili darcov krvi za snahu pomáhať pri záchrane toho najcennejšieho, ľudského života a zdravia. Zároveň vyjadrili presvedčenie, že darcovstvo krvi v našom regióne sa bude naďalej rozvíjať a všetkým darcom zaželali najmä pevné zdravie a aby im pocit zodpovednosti a spolupatričnosti vydržal aj do budúcnosti v prospech nás všetkých. K slávnostnej atmosfére prispeli svojim vystúpením pedagógovia a žiaci ZUŠ T. Sládkoviča v Šuranoch. Po skončení slávnostného obradu bolo pre darcov pripravené občerstvenie.

Ocenení darcovia krvi:

Bronzová Janského plaketa
Mgr. Abrmanová Andrea
Banás Tomáš
Mgr. Benek Matúš
Mgr. Černák Marek
Cvik Matej
Cvik Pavol
Grullová Zuzana
Ďuran Filip
Hajnalová Beáta
Hozlárová Irena
Kasáš Jaroslav
Krajňák Patrik
Laho Michal
Bc. Muška Martin
Ing. Mrváň Adrián
Mikulec Tomáš
Nagyová Denisa
Németh Dušan
Paňko Marcel
Poláček Peter
Regás Lukáš
Mgr. Sádovská Marianna
Skačanová Eva
Ing. Šárga Jozef
Tóth Peter
Vančík Silvester
Václav Boris
Záhorák Ondrej

Striebor. Janského plaketa
Bartalošová Eva
Mgr. Bartišek Patrik
Bugárová Katarína
Mgr. Faktorová Monika
Mgr. Grófová Tereza
Mgr. Hajnala Juraj
Mikulec Roman
Morvayová Eva
Ondrišek Štefan
Sekan Juraj
Sochovič Matej
Bc. Šeben Peter
Štekláč Michal
Mgr. Zahorák Daniel

Zlatá Janského plaketa
Ing. Bršel Patrik
Mgr. Mikušová Michaela
Orlíček Marek
Páleník Peter
JUDr. Veselka Milan

Kňazovického medaila
Vanko Pavol
Vyberáme z fotogalérie

Autor: R. Kozlikova

Autor: R. Kozlikova

Autor: R. Kozlikova

Autor: R. Kozlikova

Autor: R. Kozlikova

Autor: R. Kozlikova

Autor: R. Kozlikova

Autor: R. Kozlikova

Autor: R. Kozlikova

Autor: R. Kozlikova

Autor: R. Kozlikova

Autor: R. Kozlikovadopredu
Novší článok
10 rokov činnosti Domova Jesienka Šurany
Starší článok
13. ročník Veľkonočných tvorivých dielní
dozadu
vlajka
Online tlmocnik Radio Max Cestovne poriadky
Dôležité telefónne čísla Rozpis lekárenskej pohotovostnej služby
Záchranná služba155, 112 Mestská poliklinika035 6500 884
Hasiči150 Mestská lekáreň Šurany, s.r.o.035 6421 903
Polícia158 Lekáreň TILIA pharm, s.r.o.035 6402 886
Mestská polícia035 6500 100
0905 225 026
Lekáreň Laudanum035 6501 522
Obvodné odd.
Policajného zboru
035 6500 940 Lekáreň Zdravie035 6503 172