ČO vieš o Šuranoch – kvíž pre žiakov ZŠ reportáž Harmonogram separovaného zberu na rok 2018 • „Šuriansky jarmok“ sa bude konať 21. a 22. septembra 2018 • „Šurianske hody“ sa budú konať 28. októbra 2018 • „Mikulášske trhy“sa budú konať 6. decembra 2018 • Povinné zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok

Komisia pre bezpečnosť a prácu s komunitami upratovala

Myšlienka spojiť rómsku komunitu a majoritné obyvateľstvo pri verejnoprospešných prácach sa zrodila v hlavách členov komisie pre bezpečnosť a prácu s komunitami ešte v priebehu minulého roka. V sobotu 11.03.2017 sa táto myšlienka pretavila do konkrétnych prác na starom židovskom cintoríne. Predseda komisie Pavol Bartovič spoločne s členmi Romanom Frndom, Matúšom Tóthom a Mariánom Lakatošom oslovili primátora mesta Ing. Mareka Oremusa, ktorý aktivitu privítal a brigádnikom zabezpečil občerstvenie. Pomocnú ruku priložil aj Mestský podnik služieb, ktorý v osobe Juraja Valacha pomohol pri pílení drevín. Pri čistení cintorína pomohli aj zástupcovia šurianskeho Karate klubu TRIUMPH, konkrétne Matúš Bartovič a Milan Kováč. Pomoc prišla aj od šurianskych ľadových medvedov, ktorých zastúpil Jarko Demeter. Posledným pomocníkom bol vnuk člena komisie Fabián Lakatoš, ktorý svoj mladý vek kompenzoval nekonečnou dávkou energie. Aj keď sa nepodarilo zrealizovať všetky plánované práce, zanechala táto skupina dobrovoľníkov na starom židovskom cintoríne svoju stopu. „Istotne sa tu ešte stretneme a vo väčšom počte naše dielo dokončíme“, povedal za všetkých predseda komisie Pavol Bartovič.

Vyberáme z fotogalérie

Autor:

Autor:

Autor:

Autor:

Autor:

Autor:

Autor:

Autor:dopredu
Novší článok
Čo vieš o Šuranoch
Starší článok
Marec mesiac knihy v Nitrianskom Hrádku
dozadu
vlajka
Online tlmocnik Radio Max Cestovne poriadky
Dôležité telefónne čísla Rozpis lekárenskej pohotovostnej služby
Záchranná služba155, 112 Mestská poliklinika035 6500 884
Hasiči150 Mestská lekáreň Šurany, s.r.o.035 6421 903
Polícia158 Lekáreň TILIA pharm, s.r.o.035 6402 886
Mestská polícia035 6500 100
0905 225 026
Lekáreň Laudanum035 6501 522
Obvodné odd.
Policajného zboru
035 6500 940 Lekáreň Zdravie035 6503 172