ČO vieš o Šuranoch – kvíž pre žiakov ZŠ reportáž Harmonogram separovaného zberu na rok 2018 • „Šuriansky jarmok“ sa bude konať 21. a 22. septembra 2018 • „Šurianske hody“ sa budú konať 28. októbra 2018 • „Mikulášske trhy“sa budú konať 6. decembra 2018 • Povinné zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok

Šurianska knižnica skvalitnila služby vďaka Fondu na podporu umenia

Mestské kultúrne stredisko Šurany a jeho organizačná zložka - Mestská knižnica M.Matunáka Šurany podala v roku 2016 tri žiadosti o finančnú podporu z Fondu na podporu umenia. Všetky boli vybavené kladne, vďaka čomu sa skvalitnili služby a uskutočnili zaujímavé projekty.

Prvý projekt - Modernizácia v šurianskej knižnici umožnil nákup techniky. Bol zakúpený dataprojektor, notebook a mobilné premietacie plátno. Nová technika sa využíva pri individuálnej aj kolektívnej práci s čitateľmi. Prezentácie a názorné ukážky umožňujú presnejšie a výstižnejšie podávať informácie a celkovo dotvárať aktivity pripravované knižnicou.

Akvizícia šurianskej knižnice bol druhý projekt, vďaka ktorému bolo možné zakúpiť 170 nových knižničných jednotiek na všetky oddelenia. Pre dospelých čitateľov pribudlo 62 kníh beletrie, 67 publikácii náučnej literatúry rôznych vedných odborov, 4 ks detskej náučnej literatúry a 37 kníh poviedok, rozprávok a inej krásnej literatúry pre deti a mládež.

Projektom Michal Matunák - kňaz, historik, spisovateľ a archivár sa pripravilo podujatie k 150. výročiu narodenia šurianskej osobnosti, ktorá významnou mierou zviditeľnila naše mesto a zasiahla do kultúrneho diania každého svojho pôsobiska. O Michalovi Matunákovi bola k jeho výročiu vydaná publikácia.

Fondu na podporu umenia, ktorý poskytol prostriedky na zlepšenie činnosti MsK M.Matunáka v Šuranoch patrí poďakovanie. Všetky finančné prostriedky z grantového systému boli využité v zmysle zmluvných podmienok.

JK
Vyberáme z fotogalérie

Autor: MsKS

Autor: MsKS

Autor: MsKS

Autor: MsKSdopredu
Novší článok
Výročná členská schôdza SZZP v Šuranoch
Starší článok
Okresné kolo súťaže Šaliansky Maťko J. C. Hronského na ZŠ Bernolákova v Šuranoch
dozadu
vlajka
Online tlmocnik Radio Max Cestovne poriadky
Dôležité telefónne čísla Rozpis lekárenskej pohotovostnej služby
Záchranná služba155, 112 Mestská poliklinika035 6500 884
Hasiči150 Mestská lekáreň Šurany, s.r.o.035 6421 903
Polícia158 Lekáreň TILIA pharm, s.r.o.035 6402 886
Mestská polícia035 6500 100
0905 225 026
Lekáreň Laudanum035 6501 522
Obvodné odd.
Policajného zboru
035 6500 940 Lekáreň Zdravie035 6503 172