ČO vieš o Šuranoch – kvíž pre žiakov ZŠ reportáž Harmonogram separovaného zberu na rok 2018 • „Šuriansky jarmok“ sa bude konať 21. a 22. septembra 2018 • „Šurianske hody“ sa budú konať 28. októbra 2018 • „Mikulášske trhy“sa budú konať 6. decembra 2018 • Povinné zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok

Protipovodňové opatrenia na rieke Nitre

V á ž e n í    s p o l u o b č a n i a !

     2. júna 2011 uplynie rok od mimoriadnej udalosti, pri ktorej nám  hrozilo   preliatie na rieke Nitra. Situácia bola vážna, bol vyhlásený stav ohrozenia.
     Do záchranných prác sa zapojilo vyše 500 dobrovoľníkov – občania, hasiči, policajti, vojaci. Zasahovali 2 vrtuľníky Armády SR a Ministerstva vnútra SR.
     Po vykonaných opatreniach sa zamedzilo záplave mesta, ale i širokého okolia.
     Pokles hladiny bol zaznamenaný až 4. júna 2010 o 4.00 hodine ráno. V ten deň sa však zhoršila situácia v Malej štrkárni a na Malej Nitre, kde sa museli vykonať tiež príslušné protipovodňové opatrenia.
     Mesto sa už podobným nepríjemným situáciám chce vyhnúť a ako ste si už iste všimli, v spolupráci s Povodím Váhu pracuje na  navýšení hrádze v tom najexponovanejšom úseku- v miestach, kde boli najväčšie priesaky, teda od Nitrianskeho Hrádku po Tenký háj. Prebehli rokovania  aj o prehĺbení koryta Malej Nitry a vybudovaní betónovej platne, na ktorú by sa dali osadiť výkonné čerpadlá.
     Formou projektu  „Podpory zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie“ v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky za finančnej účasti mesta  od 1. mája 2011 po dobu 6 mesiacov pomáha mesto pomocnými prácami, do ktorých je zapojených 7 zamestnancov pri úprave toku rieky Nitry a Starej Nitry v súlade s Povodňovým plánom záchranných prác mesta Šurany.

Vážení spoluobčania,
verím, že vykonaním protipovodňových opatrení zabránime mimoriadnym situáciám a ochránime  Vás –obyvateľstvo  a Váš  majetok pred ničivým živlom.


                                                                  Imrich   V á r a d y 
                                                               primátor mesta Šurany

Vyberáme z fotogalérie
Protipovodňové opatrenia na rieke Nitre
Protipovodňové opatrenia na rieke Nitre

Autor:

Protipovodňové opatrenia na rieke Nitre
Protipovodňové opatrenia na rieke Nitre

Autor:

Protipovodňové opatrenia na rieke Nitre
Protipovodňové opatrenia na rieke Nitre

Autor:

Protipovodňové opatrenia na rieke Nitre
Protipovodňové opatrenia na rieke Nitre

Autor:

Protipovodňové opatrenia na rieke Nitre
Protipovodňové opatrenia na rieke Nitre

Autor:

Protipovodňové opatrenia na rieke Nitre
Protipovodňové opatrenia na rieke Nitre

Autor:

Protipovodňové opatrenia na rieke Nitre
Protipovodňové opatrenia na rieke Nitre

Autor:

Protipovodňové opatrenia na rieke Nitre
Protipovodňové opatrenia na rieke Nitre

Autor:

Protipovodňové opatrenia na rieke Nitre
Protipovodňové opatrenia na rieke Nitre

Autor:

Protipovodňové opatrenia na rieke Nitre
Protipovodňové opatrenia na rieke Nitre

Autor:dopredu
Novší článok
Svätý Urban – patrón vinohradníkov v Nitrianskom Hrádku
Starší článok
Noc múzeí v Mestskom múzeu Šurany
dozadu
vlajka
Online tlmocnik Radio Max Cestovne poriadky
Dôležité telefónne čísla Rozpis lekárenskej pohotovostnej služby
Záchranná služba155, 112 Mestská poliklinika035 6500 884
Hasiči150 Mestská lekáreň Šurany, s.r.o.035 6421 903
Polícia158 Lekáreň TILIA pharm, s.r.o.035 6402 886
Mestská polícia035 6500 100
0905 225 026
Lekáreň Laudanum035 6501 522
Obvodné odd.
Policajného zboru
035 6500 940 Lekáreň Zdravie035 6503 172